Hvor kommer DU fra?

Tirsdagens ord for dagen belyser temaet er du sikker på du vet hvor du kommer fra?