To teatermasker. Ikon

Linje

Teater/Musikal

Har du en lidenskap for teater? Er du nysgjerrig på en teaterverden bestående av sang og dans? På Elverum folkehøgskole får du utvikle deg som skuespiller og være med på alle prosessene rundt teater- og musikaloppsetninger. Du kan videreutvikle ditt talent eller debutere på scenen for første gang!

Bli trygg på scenen med Teater/Musikal på Elverum folkehøgskole.

Det å bli trygg på scenen er viktig, og noe du vil ha glede av videre i livet. Tea­ter­øvel­ser gir deg mulig­he­ten til opp­le­velse, utfors­king og utford­ring. Grunn­leg­gende skue­spil­ler­fer­dig­he­ter står sen­tralt; stemme­bruk, sce­nisk til­stede­væ­relse, tekst­for­stå­else, tekst­frem­fø­ring og scene­ut­fol­delse.

Timeplanen inneholder mange ulike emner. I tillegg jobber vi kontinuerlig mot større og mindre produksjoner. Vi har en danseklasse ukentlig. Deler av året er periodisert slik at vi har linjefag hver dag over en lengre periode. Disse intense og gode ukene brukes til større produksjoner eller studieturer. I tillegg til de timeplanlagte linjetimene i en ordinær uke ligger alle muligheter til rette for å arbeide selvstendig med faget på fritiden.

Kostnad

Rom med eget bad
104 800,-
Rom og felles bad
99 000,-

Studiet støttes av Statens Lånekasse.
Les mer om økonomi.

Lærer

Beate Østbye

Teatersal, Black Box og teatergarderobe.

Sko­len har en egen stor tea­ter­sal med opp­til 250 sitte­plas­ser. Salen er utrus­tet med pro­fesjonelt lyd– og lys­ut­styr. Sce­nen kan byg­ges ut etter eget ønske med scene­ele­men­ter og salen kan byg­ges opp til amfi.

Klasserommet vårt er innredet som en black box med speilvegg, piano, lyd- og lysutstyr. Vi har også en stor tea­ter­gar­de­robe med flere sminke­rom og et meget innholdsrikt kostymelager. Teaterklassen har ansvaret for teatergarderoben med inn- og utlån.

Arbeidsformen på linja varierer mellom arbeid på egen hånd, i smågrupper, veiledning individuelt og i grupper, og tradisjonell samtalebasert undervisning

Samarbeid.

Hver høst har vi en egen tea­ter­uke hvor alle elever på sko­len deltar. Uka avrundes med forestillinger som spilles for fire fulle hus. Videre fører sam­ar­beid med linja Musikkproduksjon til små og store opp­set­tin­ger, der du som elev har mulig­he­ten til å påvirke i stor grad.  Neste år er det kan­skje du som har ideen til hva vi kan spille?

I tillegg har vi eksterne samarbeidspartnere som regionteatret Teater Innlandet og Elverum kulturhus. Sistnevnte er et fast spillested for Riksteateret. I løpet av året ser vi flere profesjonelle forestilinger i byens kulturhus.

Valgfag.

Helt unikt for skolen vår er det ofattende valgfagstilbudet. Du kan komponere din egen timeplan med bl.a Revy/Teater, Dans, Zumba, Yoga, Gitar, Piano, Band m.m.

Emner

 • Grunn­lags­øvel­ser
 • Scenisk impro­vi­sa­sjon
 • Stemme­bruk og sang
 • Skue­spill­tek­nikk og scenisk tilstedeværelse
 • Rolleinnstudering og tekstforståelse
 • Monologarbeid
 • Mime­kunst
 • Maske­spill
 • Musikkteaterhistorie
 • Musikaler
 • Bevegelse, musikaldans og koreografi
 • Dukkeproduksjon og spill
 • Teatersminke
 • Auditionteknikk

Produksjoner

 • Individuelt «program» med monolog, solosang og bevegelsesekvens
 • Familiemusikalen «Den store Nissejakten»
 • Innslag på Julegateåpning i Elverum
 • Turné på Østlandet med musikalproduksjon
 • Impro-forestilling
 • Danseoppdrag for to tusen barn og ungdom

Studieturer

Norsk Amatørteaterfestival

London

Berlin

Praha

Stu­die­tu­rer på teaterlinja.

I løpet av høs­tsemestret rei­ser vi til Lon­don, musikalenes hovedstad, for å opp­leve musi­kal­ar­tis­ter i ver­dens­klasse på sce­nen. I tillegg inneholder turen et stort faglig program med bl.a besøk på Shakespeare Globe Theatre, backstage tour på The National Theatre, billettshopping på Leicester Square, guidet Rock’n Roll walk, samt unike museumsbesøk og mye mer!

I vårsemestret opp­le­ver vi stor­by­ene Praha og Berlin. Første stoppested er bl.a omvisning på The Nationale Marionette Theatre og dukketeaterforestilling i Praha, Black Light Theatre, et meget spesielt besøk på bygda Kotna Horá, museumsbesøk, elvecruise på Vltava m.m. Det neste stoppestedet er den pulserende storbyen Berlin med bl.a egen sightseeingguide og sjåfør, Live Music Tour, Sachsenhausen Memorial, og en meget spennende omvisning under bakken…

Ellers er vi på turer både til Glitterheim, Trysil, Hamar og Oslo med seminarer, workshops og forestillinger. Vi deltar også på Teaterdagene på Lillehammer der du får med deg interessante kurs og NM i teatersport for amatører!

Blogginnlegg