Bokstaven E som bretta papir. Illustrasjon

Informasjon om

Pris

På Elverum folkehøgskole er alt inkludert i prisen. Skolepengene inkluderer linjekostnader, studieturer, mat, rom, internett og alt som ellers er nødvendig  for ett år på folkehøgskole. Vi er godkjent av Statens Lånekasse for utdanning, så du kan få fullt lån og stipend.

Øko­no­misk over­sikt – skole­året 2017/2018

Her er over­sikt over pri­ser på Elve­rum folke­høg­skole skole­året 2017/2018. Total­pri­sen avhen­ger av om du vel­ger rom med eget bad eller rom med fel­les dusj og toa­lett. Over­sikt over de to pak­kene ser du neden­for. Len­ger ned på siden fin­ner du infor­ma­sjon om lån, sti­pend og for­sik­ring.

Dette er inkludert

  • Totalkostnaden dekker alle reiser, materiell, kost/losji – og egentlig alt du trenger som elev på skolen unntatt lommepenger.
  • Alle må betale kr. 500,- i depositum for rom/adgangsbrikke/nøkkel. Dette blir tilbakebetalt ved levering av nøkkel og godkjenning av rom.
  • Innmeldingsavgift på kr. 2 000,- som bekreftelse på at du tar imot skoleplassen – er inkludert i prisen.

Rom med eget bad

GRUNNPRIS
Kost og losjikr. 76 975,-
Semes­ter­av­giftkr. 3 185,-
Valg­fagkr. 3 420,-
Jotun­hei­men­turkr. 2 330,-
Fel­le­s­ut­gif­terkr. 3 430,-
Innmeldingspengerkr. 2 000,-
Total grunn­priskr. 91 340,-
LINJEUTGIFTERTOTALKOSTNAD
Musikkproduksjon – Live/Studiokr. 28 000,-kr. 119 340,-
Teater/Musikalkr. 28 000,-kr. 119 340,-
Kunst/Opplevelserkr. 28 000,-kr. 119 340,-
Foto/Opplevelserkr. 31 000,-kr. 122 340,-
Backpacker/Ekstremsportkr. 39 000,-kr. 130 340,-
Snow­board/Twin-tipkr. 33 500,-kr. 124 840,-
Nor­we­gian – Culture/Adventurekr. 28 000,-kr. 119 340,-
Friluftsliv/Ekstremsportkr. 28 000,-kr. 119 340,-
Afrika – Bistand/Kulturkr. 42 000,-kr. 133 340,-

Rom med fel­les dusj og toalett

GRUNNPRIS
Kost og losjikr. 70 835,-
Semes­ter­av­giftkr. 3 185,-
Valg­fagkr. 3 420,-
Jotun­hei­men­turkr. 2 330,-
Fel­le­s­ut­gif­terkr. 3 430,-
Innmeldingspengerkr. 2 000,-
Total grunn­priskr. 85 200,-
LINJEUTGIFTERTOTALKOSTNAD
Musikkproduksjon – Live/Studiokr. 28 000,-kr. 113 200,-
Teater/Musikalkr. 28 000,-kr. 113 200,-
Kunst/Opplevelserkr. 28 000,-kr. 113 200,-
Foto/Opplevelserkr. 31 000,-kr. 116 200,-
Backpacker/Ekstremsportkr. 39 000,-kr. 124 200,-
Snow­board/Twin-tipkr. 33 500,-kr. 118 700,-
Nor­we­gian – Culture/Adventurekr. 28 000,-kr. 113 200,-
Friluftsliv/Ekstremsportkr. 28 000,-kr. 113 200,-
Afrika – Bistand/Kulturkr. 42 000,-kr. 127 200,-

Lån og stipend

Du kan søke stipend og lån hos Statens Lånekasse for utdanning. For skoleåret 2016/2017 er summene kr. 103 950 i lån. 41 580 av dette gjøres om til stipend ved fullført skoleår.

Stipend og lån blir utbetalt månedlig i 10 måneder. Innbetalingene til skolen følger størrelsen på utbetalingene fra Lånekassen. Innbetalingene er derfor større i august og januar.

Stipend og lån skal brukes til betaling av skoleåret. Dersom du slutter på skolen i løpet av skoleåret, må du betale for seks uker etter den datoen du sa opp skoleplassen. Dette er en felles ordning for alle folkehøgskoler.

Forsikring

Skolen har en huseierforsikring som dekker skolens eiendeler. Det du har med deg av egne eiendeler må du selv forsikre. Det samme gjelder reiseforsikring og personforsikring ved evt skade/ulykke. For elever gjelder ofte foreldres hjemmeforsikring også når eleven er borte på skole. Elever over 20 år kan tegne egen studentforsikring. Vi oppfordrer dere til å undersøke dette med eget og foreldrenes forsikringsselskap.