Bokstaven E som bretta papir. Illustrasjon

Informasjon om

Pris

Elverum folkehøgskole er «all inclusive». Skolepengene inkluderer linjekostnader, studieturer, mat, rom, internett og alt som ellers er nødvendig  for ett år på folkehøgskole. Vi er godkjent av Statens Lånekasse for utdanning, så du kan få fullt lån og stipend.

Øko­no­misk over­sikt – skole­året 2015/2016

Her er over­sikt over pri­ser på Elve­rum folke­høg­skule skole­året 2015/2016. Total­pri­sen avhen­ger av om du vel­ger rom med eget bad eller rom med fel­les dusj og toa­lett. Over­sikt over de to pak­kene ser du neden­for. Len­ger ned på siden fin­ner du infor­ma­sjon om lån, sti­pend og for­sik­ring.

Dette er inkludert

  • Totalkostnaden dekker alle reiser, materiell, kost/losji – og egentlig alt du trenger som elev på skolen utenom lommepenger.
  • Alle må betale kr. 500,- i depositum for rom/adgangsbrikke/nøkkel jfr. eventuelle skader på inventar. Dette blir tilbakebetalt ved levering av nøkkel og godkjenning av rom.
  • Du betaler innmeldingsavgift på kr. 2 000,- som bekreftelse på at du tar imot skoleplassen. Dette beløpet refunderes etter egne vilkår, hvis du sier fra deg skoleplassen.

Rom med eget bad

GRUNNPRIS
Kost og losjikr. 72 700,-
Semes­ter­av­giftkr. 3 000,-
Valg­fagkr. 3 200,-
Jotun­hei­men­turkr. 2 200,-
Fel­le­s­ut­gif­terkr. 3 200,-
Total grunn­priskr. 84 300,-
LINJEUTGIFTERTOTALKOSTNAD
Musikkproduksjon – Live/Studiokr. 20 500,-kr. 104 800,-
Teater/Musikalkr. 20 500,-kr. 104 800,-
Kunst/Håndverkkr. 20 500,-kr. 104 800,-
Foto/Opplevelserkr. 29 000,-kr. 113 300,-
Backpacker/Ekstremsportkr. 36 000,-kr. 120 300,-
Snow­boardkr. 31 500,-kr. 115 800,-
Nor­we­gian – Culture/Adventurekr. 26 000,-kr. 110 300,-
Friluftsliv/Ekstremsportkr. 25 500,-kr. 109 800,-
Afrika – Bistand/Kulturkr. 40 000,-kr. 124 300,-

Rom med fel­les dusj og toalett

GRUNNPRIS
Kost og losjikr. 66 900,-
Semes­ter­av­giftkr. 3 000,-
Valg­fagkr. 3 200,-
Jotun­hei­men­turkr. 2 200,-
Fel­le­s­ut­gif­terkr. 3 200,-
Total grunn­priskr. 78 500,-
LINJEUTGIFTERTOTALKOSTNAD
Musikkproduksjon – Live/Studiokr. 20 500,-kr. 99 000,-
Teater/Musikalkr. 20 500,-kr. 99 000,-
Kunst/Håndverkkr. 20 500,-kr. 99 000,-
Foto/Opplevelserkr. 29 000,-kr. 107 500,-
Backpacker/Ekstremsportkr. 36 000,-kr. 114 500,-
Snow­boardkr. 31 500,-kr. 110 000,-
Nor­we­gian – Culture/Adventurekr. 26 000,-kr. 104 500,-
Friluftsliv/Ekstremsportkr. 25 500,-kr. 104 000,-
Afrika – Bistand/Kulturkr. 40 000,-kr. 118 500,-

Lån og stipend

Du kan søke stipend og lån hos Sta­tens låne­kasse for utdan­ning. For inneværende skoleår kan en få kr 97 850 kr i lån. 39 140 av dette gjøres om til stipend ved fullført skoleår. Satsene for skoleåret 2015–16 er ikke klare, men vil bli noe høyere enn for inneværende år. Følg med på Lånekassens hjemmesider.

Dersom du ikke fullfører skoleåret, vil hele eller deler av stipendet bli omgjort til lån. Stipendet blir utbetalt månedlig i 10 rater.

Stipend og lån skal brukes til betaling av skoleåret. Dersom du slutter på skolen i løpet av skoleåret, må du betale for 6 uker etter den datoen du sa opp skoleplassen. Dette er en fellesordning for alle folkehøgskoler.

Forsikring

Skolen har en huseierforsikring som dekker skolens eiendeler. Det du har med deg av egne eiendeler må du selv forsikre. Det samme gjelder reiseforsikring og personforsikring ved evt skade/ulykke. For elever gjelder ofte foreldres hjemmeforsikring også når eleven er borte på skole. Elever over 20 år kan tegne egen studentforsikring. Vi oppfordrer dere til å undersøke dette med eget og foreldrenes forsikringsselskap.