Bokstaven E som bretta papir. Illustrasjon

Informasjon om

Pris

Elverum folkehøgskole er «all inclusive». Skolepengene inkluderer linjekostnader, studieturer, mat, rom, internett og alt som ellers er nødvendig  for ett år på folkehøgskole. Vi er godkjent av Statens Lånekasse for utdanning, så du kan få fullt lån og stipend.

Øko­no­misk over­sikt – skole­året 2016/2017

Her er over­sikt over pri­ser på Elve­rum folke­høg­skole skole­året 2016/2017. Total­pri­sen avhen­ger av om du vel­ger rom med eget bad eller rom med fel­les dusj og toa­lett. Over­sikt over de to pak­kene ser du neden­for. Len­ger ned på siden fin­ner du infor­ma­sjon om lån, sti­pend og for­sik­ring.

Dette er inkludert

  • Totalkostnaden dekker alle reiser, materiell, kost/losji – og egentlig alt du trenger som elev på skolen utenom lommepenger.
  • Alle må betale kr. 500,- i depositum for rom/adgangsbrikke/nøkkel jfr. eventuelle skader på inventar. Dette blir tilbakebetalt ved levering av nøkkel og godkjenning av rom.
  • Du betaler innmeldingsavgift på kr. 2 000,- som bekreftelse på at du tar imot skoleplassen. Dette beløpet refunderes etter egne vilkår, hvis du sier fra deg skoleplassen.

Rom med eget bad

GRUNNPRIS
Kost og losjikr. 74 300,-
Semes­ter­av­giftkr. 3 075,-
Valg­fagkr. 3 300,-
Jotun­hei­men­turkr. 2 250,-
Fel­le­s­ut­gif­terkr. 3 300,-
Total grunn­priskr. 86 225,-
LINJEUTGIFTERTOTALKOSTNAD
Musikkproduksjon – Live/Studiokr. 27 000,-kr.

113 225,-

Teater/Musikalkr. 27 000,-kr.

113 225,-

Kunst/Opplevelserkr. 27 000,-kr. 

113 225,-

Foto/Opplevelserkr. 30 000,-kr.

116 225,-

Backpacker/Ekstremsportkr. 37 000,-kr.

123 225,-

Snow­boardkr. 32 500,-kr.

118 725,-

Nor­we­gian – Culture/Adventurekr. 27 000,-kr.

113 225,-

Friluftsliv/Ekstremsportkr. 27 000,-kr.

113 225,-

Afrika – Bistand/Kulturkr. 41 000,-kr.

127 225,-

Rom med fel­les dusj og toalett

GRUNNPRIS
Kost og losjikr. 68 375,-
Semes­ter­av­giftkr. 3 075,-
Valg­fagkr. 3 300,-
Jotun­hei­men­turkr. 2 250,-
Fel­le­s­ut­gif­terkr. 3 300,-
Total grunn­priskr. 80 300,-
LINJEUTGIFTERTOTALKOSTNAD
Musikkproduksjon – Live/Studiokr. 27 000,-kr.

107 300,-

Teater/Musikalkr. 27 000,-kr.

107 300,-

Kunst/Opplevelserkr. 27 000,-kr.

107 300,-

Foto/Opplevelserkr. 30 000,-kr.

110 300,-

Backpacker/Ekstremsportkr. 37 000,-kr.

117 300,-

Snow­boardkr. 32 500,-kr.

112 800,-

Nor­we­gian – Culture/Adventurekr. 27 000,-kr.

107 300,-

Friluftsliv/Ekstremsportkr. 27 000,-kr.

107 300,-

Afrika – Bistand/Kulturkr. 41 000,-kr.

121 300,-

Lån og stipend

Du kan få 100 920 kr i stipend og lån fra Lånekassen. Stipendet for skoleåret 2015-2016 er på kr 40 368 hvis du fullfører skoleåret. I tillegg kan du ta opp lån fra Lånekassen på opptil kr 60 552. Pengene som i første omgang er et lån, vil bli utbetalt månedlig, med et større beløp i begynnelsen av hvert semester. Når skoleåret er fullført vil 40 prosent av lånet bli gjort om til stipend. Som elev på folkehøgskole har du rett til stipend og lån fra Lånekassen på lik linje med høyere utdanning. Dette er uavhengig av hvor gammel du er. Stipendandelen man får fra Lånekassen er avhengig av at man fullfører folkehøgskoleåret og at skolen godkjenner skoleåret for eleven. Det vil si at noe av lånet blir omgjort til stipend ved fullført skoleår.

Forsikring

Skolen har en huseierforsikring som dekker skolens eiendeler. Det du har med deg av egne eiendeler må du selv forsikre. Det samme gjelder reiseforsikring og personforsikring ved evt skade/ulykke. For elever gjelder ofte foreldres hjemmeforsikring også når eleven er borte på skole. Elever over 20 år kan tegne egen studentforsikring. Vi oppfordrer dere til å undersøke dette med eget og foreldrenes forsikringsselskap.