Bokstaven E som bretta papir. Illustrasjon

Elverum folkehøgskoles

Ord for dagen

Vi star­ter hver dag på Elverum folke­høg­sko­le med et «Ord For Dagen». Dette kan være et dikt, noen vis­doms­ord, en for­tel­ling, en film­snutt, musikk eller lignende – fortalt hovedsaklig av lærerne. Tanken er at Ord For Dagen skal være noe vi øns­ker å for­midle — som gir oss noe eks­tra. Gjerne noe som hen­spei­ler på en aktu­ell hen­delse, eller akti­vi­tet denne dagen. Gjen­nom et skoleår blir dette mye livs­vis­dom for­mid­let av mange. Vi vil legge ut det som pas­ser hjemme­side­for­ma­tet gjen­nom året, og dette er siden du finner de på.

Våre nyeste Ord for dagen

Skriv en kommentar

Kontakt oss

Send oss en epost. Vi vil svare deg så snart vi har mulighet.

Ikke lesbart? Endre tekst.