Linjer


Vi har 9 lin­jer som til­sam­men til­byr et meget variert og omfat­tende fag­til­bud. Valg­fri­he­ten du har hos oss inn­e­bæ­rer at du kan styrke linje­til­bu­det med valg­fag som byg­ger opp rundt/styrker fag­inn­hol­det på lin­jen, eller du kan velge helt andre typer valg­fag som gir deg en større bredde på skole­året. Våre 9 lin­jer er:

Siste innlegg fra linjene