Staffeli med bilde. Ikon

Linje

Kunst/​Håndverk

Kunst/Håndverk er for deg som er full av skaperglede. Du blir utfordret gjennom arbeid med mange teknikker i ulike materialer.
På verkstedene får du utfolde deg kreativt, utvikle selvstendighet, tro på egne ideer og personlig uttrykk. Du får indi­vi­du­ell vei­led­ning i et inspi­re­rende miljø sam­men med andre krea­tive mennesker.

Inspirasjon, kunst og håndverk på Elverum folkehøgskole

Utøvende kunstnere veileder deg og du blir en del av et inspirerende miljø med andre kreative mennesker. Teori og kunsthistorie er knyttet sammen med praktisk arbeid gjennom hele året. Vi besøker utstillinger, gallerier, museer og kunstnere. Vi lager flere utstillinger gjennom året, og avslutter med en større salgsutstilling. Vi har verksteder som innbyr til kreativ utfoldelse og fordypelse, og som er åpne for linjas elever også på fritiden.

Kostnad

Rom med eget bad
104 800,-
Rom og felles bad
99 000,-

Studiet støttes av Statens Lånekasse.
Les mer om økonomi.

Lærer

Bente Knippa Vestad

Teknikker og emner på Knust/Håndverk.

Dette er emnene vi vil gå gjen­nom i løpet av året. Noen blir vekt­lagt mer enn andre, og vi prø­ver å til­passe oss ele­ve­nes ønsker.

Teg­ning: figur­teg­ning (kroki), por­trett, objekt­teg­ning og kom­po­si­sjon av stille­ben

Maleri: akryl, pas­tell og akva­rell

Gra­fikk: tre­snitt, lino, kob­ber­trykk og silke­trykk

Tekstil: toving, og far­ging av ull, nuno­filt, appli­ka­sjon, dekor på stoff og lær, design av bruks­form, rede­sign og arbeid med bilde

Foto: bilde­kom­po­sis­sjon og digi­talt foto med bil­de­re­di­ge­ring

Tre: design av bruks­form og smyk­ker, arbeid i never

Kera­mikk: design av bruks­form og skulp­tur

Streetart

Konseptkunst

Vi prø­ver oss også på action­pain­ting, bil­de­ba­tikk og landart.

Verksteder for Kunst/Håndverk

  • Kunstsal/atelier
  • Verk­sted for tre, lær og kera­mikk
  • Mørkerom
  • Filmredigeringsrom

Skolen har verktøy og materialer.

Elverum folkehøgskole har alt du trenger til kunst og håndverk.

På Elverum folkehøgskole får du alle materialer etter behov. Du tar med deg din ska­per­glede og nys­gjer­rig­het – sup­pler gjerne med foto­ka­mera og lap­top hvis du har. Det er i tillegg lurt med arbeidstøy som tåler en malingsflekk eller ti.

På skolen har vi mange kunst- og håndverksrelaterte valgfag med spesialrom for videoredigering, grafisk design, glassfusing og mørkeromsarbeid. Dette gir deg mulighet til å utforske enda flere kunstformer og teknikker.

Studieturer

Skagen

Riga

Barcelona

Studieturer med Kunst/Håndverk på Elverum folkehøgskole.

I løpet av skole­året har vi mange eks­kur­sjo­ner til f. eks. Oslo, Hamar eller rundt i Elve­rum. Vi del­tar på semi­na­rer og går på utstil­lin­ger.

I september reiser vi til Skagen, og i oktober reiser vi til Riga i Latvia. Her er vi på workshops og henter inspirasjon i den spesielt vakre gamlebyen – som står på Unescos verdensarvliste. Vi opplever byen både med guide og på egenhånd – med og uten sykkel – og bor flott til i egen leilighet.

I vårsemesteret reiser vi til Barcelona. Byen er kjent for sin kunst, sine kunstnere og eksepsjonelle byggverk. Vi besøker Parc Guell – en park uten rette kanter og med fantastisk mosaikk. Vi ser på Sagrada Familia som er utsmykket med tusenvis av statuer og som ennå ikke er ferdigbygd – til tross for at den ble påbegynt for over 100 år siden. Vi bor i leilighet langs La Rambla og kombinerer kunst med kultur og reisehygge.

I forbindelse med studieturene må alle elever ha reiseforsikring og helsetrygdekort.

Blogginnlegg