Gjestebok

Legg igjen en kommentar
Logg deg inn ved å klikke på facebook- eller wordpress-knappen under. Dersom du ikke har konto på facebook kan du fylle inn feltene til høyre manuellt for å få lagt inn din kommentar.
Logg inn via Wordpress

*134 innlegg i gjesteboka
 1. Eivind Ellingsen Høimyr skrev:

  Hei Ida!

  Reunion for fjor­års­ele­ver er 15.-17. august! :D

 2. Ida GRIP skrev:

  Hal­loen!
  Katti blir det reunion førr vi som va på efhs skole­året 12/13? :D

 3. Anonym skrev:

  Yum maby whai­tinh a baby with a woman in Vadsø!

 4. Susan Lehrer skrev:

  Hei ven­ner på Elve­rum Folke­høg­skole ! Jeg er en tid­li­gere stu­dent ( utveks­lings­stu­dent fra USA) som del­tok i 1984–1985 . I løpet av min tid der job­bet jeg med den grup­pen som ble foku­sert på spørs­må­let om apart­heid i Sør-Afrika og Nel­son Man­dela ble fengs­let , samt jobbe for å sende skole­ma­te­ri­ell til barn i Nami­bia . Jeg har også hatt gle­den av å delta i en Acca­pella oktett som sang fri­hets­san­ger­fra Sør –Afrika . Vi spilte inn en kas­sett i Hamar som heter » Vakre Afrika . » I desem­ber 1984 , da bis­kop Des­mond Tutu kom til Norge for å motta hans Nobels freds­pris , kom han til Elve­rum for en kveld , og vi fikk anled­ning til å synge for ham og med ham , blant annet den sør­afri­kanske nasjo­nal­san­gen som var i dag ulov­lig i det lan­det. Hva en mulig­het ! Jeg har så mange fan­tas­tiske min­ner fra min tid der , og de ​​har blitt brakt til for­kant av mitt sinn med døds­fal­let til Nel­son Man­dela . Jeg kan se av dette nett­ste­det hvor­dan pro­gram­met , og sko­len har vokst . Jeg er i ære­frykt ! Jeg håper en dag å ha mulig­he­ten til å komme til­bake og besøke . God Jul og Godt Nyttår til dere alle ! Susie Gross­man Lehrer,

 5. Ole Frode Mikkelsgård skrev:

  På vegne av Elve­rum videre­gå­ende skole: Gra­tu­le­rer så mye til alle dere på Elve­rum folke­høg­skule med pri­sen som årets inter­na­sjo­nale elve­rum­sing! Vel for­tjent pris! Lykke til videre med det inter­na­sjo­nale arbeidet!

 6. Kristian Wessel Finstad skrev:

  Du kan sette igjen syk­ke­len hjemme i første omgang, Richie.…

  Mvh
  Kris­tian (Lærer)

 7. Richie skrev:

  Hei­s­ann! Du nå sit­ter jeg og ser på den lis­ten jeg fikk av dere for en stund siden. der står det hva du tren­ger av saker for året (backpacker/ekstremsport lin­jen). en av disse sakene er da syk­kel. æ har syk­kel men har rett og slett ikke mulig­het til å ta den med i første omgang fordi jeg har for mye alle­rede. har ikke bil og må der­for ta buss (Kris­tian­sand — Elve­rum). er den vel­dig vik­tig eller? hvis den er det så kan æ ta den med, men vil helst ikke.

 8. Åsmund Mjelva skrev:

  Hello Vic­to­ria. Nor­mally the school is clo­sed in the holi­days. During the chris­t­mas holi­day we also have the Natio­nal Youth Sym­phony Orchestra living here. On the 18th of Decem­ber we have les­sons until about noon, and the school will be clo­sed in the after­noon. Some­ti­mes we may be able to help for­eign stu­dents for a night. It is pos­sible to pay in mon­thly rates. More infor­ma­tion about these ques­tions will be sent in the begin­ning of week 32. :)

 9. Victoria Reinhardt skrev:

  Hi,
  is it pos­sible for stu­dents from abroad to stay at the school during the holi­days (not the chris­t­mas holi­days)? And when do clas­ses end on Decem­ber 18th? Do we have to leave on that day or can we stay till Decem­ber 19th? And when do we have to pay the rest of the tution? :)

 10. Eivind Ellingsen Høimyr skrev:

  Hei Ruben. Jada, den kan du bare ta med. Vi har par­ke­ring :)

 11. Ruben skrev:

  Hei! Hvor­dan er det med bil? Kan jeg ta den med? er det egen par­ke­ring der?

 12. Sverre Helland skrev:

  Hei.
  Vi er en gjeng verne­plik­tige fra Htts Kampe­skad­ro­nen som skal arran­gere dim­me­fest. Lurte på om noen av dere fra Teater/musikal kunne være inte­re­sert i å opp­tre? Så er dere hjer­te­lig vel­komne til å delta på fest­lig­he­tene videre.

 13. Åsmund Mjelva skrev:

  Hei Kata­rina. Vi øns­ker oss bil­der i lite for­mat som pas­ser til legi­ti­ma­sjon og skole­ar­kiv. Det gjør ikke noe om det kom­mer litt senere.

 14. katarina skrev:

  hei har sent bekref­telse på plass og betalt. lurer da på åssen bil­dene skall vere og om dem kan sen­des på mail?
  og gjør det noe om det kom­mer mye senere en det andre?

 15. Eivind Ellingsen Høimyr skrev:

  Hei Silje. Det har vi ikke, men det er fult mulig å avtale en liten omvis­ning hvis du har lyst til å komme innom :)

 16. Silje skrev:

  Hei! Har dere noen spe­si­elle dager eller noe spe­si­elt opp­legg for når man kan komme på besøk og se på skolen?

 17. Eivind Ellingsen Høimyr skrev:

  Hei! Hvert år er det vel­dig varie­rende hvor mye folk har stått før de begyn­ner. Noen har stått lenge, men ikke mye. Noen har ikke kjørt så mye. Andre har kjørt mye over lang tid og kjørt kon­kur­ran­ser osv. I år er det et par som har kon­kur­rert i noen kon­kur­ran­ser, :)
  Det vik­tigste hvis du skal gå snow­board­linja er at du har lyst til å utfordre deg selv og er moti­vert til å bruke mye tid på bret­tet. Da kan du bli så god du bare vil på et år! :)

 18. Maria skrev:

  Hei jeg lurer på hvor­dan nivået er på snow­board linja i år, er de fleste med i kon­kur­ran­ser og slikt eller var det noen nybe­gyn­nere også?

 19. Eivind Ellingsen Høimyr skrev:

  Hei Maria. Det lureste du kan gjøre er egent­lig å ringe rek­tor Åsmund på tlf 62435202, han har med alt av søk­na­der å gjøre, og kan nok svare deg :)

  Sånn gene­relt kan jeg si at det all­tid er en mulig­het for å komme inn, det vik­tigste man kan gjøre da er å være på hug­get og vise inter­esse og høre om det har blitt noe ledig hvis linja egent­lig er full, men det kan Åsmund svare på :)

 20. Maria skrev:

  Jeg lurer på hvor lang tid det tar før man får svar jeg søkte for litt under en uke siden, og har ikke fått noe beskjed om søk­na­den er mot­tatt.
  Jeg lurer også på om man får svar på Mail ?
  Også til­slutt lurer jeg på om det er flere ledige plas­ser på snow­board linja, om det er sann­syn­lig at jeg får plass selv om jeg søkte to uker for sent.
  Hilse maria

 21. Eivind Ellingsen Høimyr skrev:

  Hei Kata­rina. Det er vel­dig vik­tig at du har sendt inn alle ved­legg hvis du vil ha svar raskt. Hvis du har gjort det og fort­satt ven­ter på svar anbe­fa­ler vi å ringe rek­tor Åsmund på tlf 62435202

 22. katarina skrev:

  hei hvor lang tid tar det før en får vite om en får blass eller ikke?

 23. Eivind Ellingsen Høimyr skrev:

  Hei Lena. Så lenge du sen­der med svar på alle punk­tene på svar­skje­maet kan du gjerne svare på mail. Men det er vik­tig at alt kom­mer med :)

  Hanne. Det er vel­dig vik­tig at du har sendt inn alle ved­legg hvis du vil ha svar raskt. Hvis du har gjort det og fort­satt ven­ter på svar anbe­fa­ler vi å ringe rek­tor Åsmund på tlf 62435202 :)

 24. Hanne skrev:

  Kor lang tid tar det ca før du får vite om du får plass eller ikkje? (Når du søker etter 1. Februar)

 25. Lena Storlien skrev:

  Hei
  kan man takke ja til skole plas­sen på e-post eller skal man sen­de­svar­slip­pen i posten?

 26. Eivind Ellingsen Høimyr skrev:

  Hei Hanne. Du må gjerne sende de karak­ter­ut­skrif­tene du har til nå ved første mulig­het til post@elverumfhs.no. Takk! :)

 27. Hanne skrev:

  Hei. Når eg skal sende karak­ter­ut­skrif­tene, kva e-post adresse skal eg sende dei til?

 28. Eivind Ellingsen Høimyr skrev:

  Hei Ruben. Ja, du kan gjøre som du vil når ikke du har under­vis­ning, men vi har ingen inn­e­tid du må være inne til :)

 29. Ruben skrev:

  Hei­s­ann! hvor­dan er det med fri­tid?
  Kan man gjøre som man vil etter skole dagen er over så lenge man er inne til tiden?

 30. Eivind Ellingsen Høimyr skrev:

  Hi Vici!
  If I may say, I think that’s an ama­zing idea! ;)
  You can find our eng­lish brochure here http://elverumfhs.no/english/

  You can find an over­view of the costs here http://www.elverumfhs.no/pdf/okonomi2012.pdf

  Sorry its in nor­we­gian, but if you have more ques­tions don’t hesi­tate to con­tact us at post@elverumfhs.no. We’ll be happy to answer :)

 31. Victoria Reinhardt skrev:

  Hello!
  I’m from Ger­many and would like to spend a year at your school. Is your brochure also in Eng­lish avai­lable? And could you give me an over­view of the costs. I’m a bit lost, because I don’t speak Nor­we­gian… :)
  Love Vici

 32. Silje skrev:

  Hei!

  Vi er en gruppe medie­fag­stu­den­ter på Høg­sko­len i Hed­mark. Først­kom­mende tors­dag, altså 12.april, skal vi fil­men en eksa­mens­opp­gave. I den for­bin­delse tren­ger vi noen sta­tis­ter til å bli med på fil­min­gen. Opp­tak vil skjer på Skog­bruks­mu­seet i Elve­rum kl 17.00. Hvis noen har lyst og mulig­het til å bli ta kon­takt med meg på 934 200 32! :) Mvh Silje

 33. Arne Robert Eidstuen skrev:

  Hei Naledi,
  Canon eller Nikon har de fleste ele­vene her.
  Feks. Nikon D3100 m/18-105mm er ute på salg for under 5000kr,
  vel­ger du 18-55mm i ste­det spa­rer du en tusen­lapp..
  mvh, Arne Robert

 34. Naledi skrev:

  Hei :)

  Skal kjøpe meg digi­talt speil­re­fleks­ka­mera til foto­linja neste år.. Kan dere anbe­fale meg et?

  Hil­sen Naledi