Studieturer

Informasjon

Vi rei­ser i Norge, Skan­di­na­via, Europa og Afrika. Alle lin­jene har to eller flere stu­die­tu­rer. På linje­si­dene fin­ner du infor­ma­sjon om de for­skjel­lige lin­je­nes studieturer.

Andre uka i skole­året rei­ser vi på fel­les­tur til Glit­ter­heim i Jotun­hei­men. Her går vi på topp­tu­rer, sam­les i peise­stua på kvel­dene, spi­ser tra­di­sjons­mat og blir raskt bedre kjent.

Elverum folkehøgskole på Glittertind 2013

 

 

Relaterte poster