Om Elverum

Informasjon

Hva du fin­ner i Elverum:

  • Kul­tur­hus med kinokafe
  • Ung­dom­mens hus
  • kjøpe­sen­tra og sentrumsbutikker
  • kafeer og utesteder
  • idretts­hal­ler
  • uten­dørs skøyte­bane og ishockeybane
  • fot­ball­ba­ner
  • svømme­hall
  • akti­vi­tets­park med golf­bane, seil­fly­sen­ter, go-cart bane og motorcrossbane
  • Norsk skog­mu­seum og Glomdalsmuseet

Trans­port­mu­lig­he­ter.
3 for­skjel­lige bussel­skap har regel­mes­sige avgan­ger  fra Oslo – Gar­der­moen. Det er også eks­press­buss­til­bud fra Trond­heim. Du kan også komme til Elve­rum med jernbane.

Relaterte poster