Kurs

Informasjon

Cøliaki­kurs for ungdom

20. — 25. juni har vi i sam­ar­beid med Norsk Cøliaki­for­ening for Ung­dom, årets som­mer­kurs på Elve­rum folke­høg­skole.
Mange spen­nende akti­vi­te­ter, nyt­tige fore­drag og masse dei­lig glu­ten­fri mat. Nær­mere info og påmel­ding http://www.ncfu.no/

__________________________________________________

Fami­lie­kurs for cøliakere

25. — 29. juni blir det på ny — og for 19. år på rad glu­ten­fritt fami­lie­kurs på Elve­rum folke­høg­skule. Opp­leg­get blir en kom­bi­na­sjon av fag­lige fore­drag, sosiale sam­lin­ger, akti­vi­te­ter for barna og ikke minst: bare glu­ten­fri mat. Det aller meste fore­går i de idyl­liske omgi­vel­sene på Elve­rum folke­høg­skule. Nær­mere info og påmel­ding http://www.ncf.no/

Relaterte poster