Historie

Home / Informasjon / Historie

Historie

Våre ansatte har bred erfaring fra sine respektive fagfelt og brenner for folkehøgskole generelt, og Elverum folkehøgskole spesielt.

[full_width]

Kongens nei 10. april 1940

brauer_haakon_olav

På Elverum folkehøgskule møter Kong Haakon VII – den 10. april 1940 – den tyske minister Curt Bräuer. Utenriksminister Halvdan Koht er også med på møtet. Her fatter Kong Haakon sin historiske beslutning om å si NEI til de tyske krav om kapitulasjon og om straks å utnevne en ny regjering med Vidkun Quisling som statsminister. Som konstitusjonell monark kunne Kong Haakon først gi sitt endelige svar etter konferanse med regjeringen som på dette tidspunkt var i Nybergsund.

[/full_width]
[one_third padding=»10px 13px 15px 0px»]

Elverumsfullmakten

fullmakt_protokoll

Historien om kvelden 9. april 1940 da Regjering og Storting holder møte i gymsalen på Elverum folkehøgskole. Stortinget bemyndiger regjeringen til, inntil det tidspunkt kommer da regjeringen og stortingets presidentskap etter konferanse innkaller Stortinget til neste ordinære møte, å ivareta rikets interesser og treffe de avgjørelser og beføyelser på stortingets og regjeringens vegne, som må anses som påkrevet av hensyn til landets sikkerhet og fremtid.

[/one_third]
[one_third padding=»10px 13px 15px 13px»]

Krigshistorien 1940 – 1945

SS-portal-1941

Stortingsmøte, ministerkonferanse, norsk depot for Terningmoen, innrykk og innkvartering av tyske soldater, deretter folk fra Arbeidstjenesten og rekruttskole for germanske SS Norge. Alt innbo og skoleutstyr stues vekk og går tapt da en stor tysk garasje på skoleområdet brenner ned. I fredsdagene rykket hjemmefronten inn, med mange kvinnelige og mannlige fanger og etter hvert blir over 100 «tyskerjenter» internert på skolen.

[/one_third]
[one_third_last padding=»10px 0px 15px 13px»]

Kongebesøkene 1950 – 2008

kong_olav

Kong Haakon VII avduker bautaen utenfor skolen 14. juni 1950.
Kong Olav V besøker oss flere ganger.
Kong Harald V og Dronning Sonja på signingsferd og flere besøk.

[su_button url=» http://elverumfhs.no/informasjon/historie/kongebesokene/» target=»blank» style=»soft» background=»#83121d» size=»5″]Les mer[/su_button]
[/one_third_last]
[full_width]

En folkehøgskole reiser seg på Elverum

elverum_eidsvollbygningen_1934_duo

Fra ideer og tanker til Peer Væringsaasens Nationalfond på 1.000.000kr i 1918. Tomtereverv i 1922, arkitektkonkurranse i 1923 og byggestart i 1927.
Styret kunne knapt ha funne stort vakrare og meir høveleg tomt i Elverum: Strandbygdvegen og «Kjærlighetsstien» langs Glåma på ein kant, brunlegga østerdalsfuruer på ein annan, og bakken ned i amfi mot Sagtjernet med skeise-is og badestrand på den tredje.

Første byggetrinn med hovedbygningen og de to internatene Solbakken og Tjønnlia ble tatt i bruk og innviet 27.oktober 1928. Vevsal, sløydsal, smie, stabbur og garasje ble vedtatt reist i 1931 og ble tatt i bruk høsten 1932. Året etter sto det tredje internatet Nordigard ferdig med plass til ytterligere 20 elever og en lærerbolig. Våren 1937 startet byggingen av Eidsvoll med stort auditorium til 110 personer, et mindre auditorium, fire klasserom og en andre etasje med 12 tre-sengs elevrom og to lærerboliger.

 

[/full_width]
[one_third padding=»10px 13px 15px 0px»]

Helge Væringsaasen

helge_vaeringsaasen

Historien om Helge Væringsaasen (1837 – 1918), hvorfor og hvordan han bestemte seg for å donere penger til bygging av Elverum folkehøgskole. Med sine sterke sosiale og kulturelle interesser setter denne rike skogeieren fra Elverum dype spor i sin samtid og ettertid.

[/one_third]
[one_third padding=»10px 13px 15px 13px»]

Årskull og ansatte før 1980

aarskull_til1940Her finner du tidligere elever, fast ansatte lærere, husmor, teknisk personale, hjelpelærere og vikarer fra skolestart i 1928 fram til og med våren 1980. Årskullene er ordnet alfabetisk og bildematerialet legges ut etter hvert som det blir oppdatert med navn og dato.

[/one_third]
[one_third_last padding=»10px 0px 15px 13px»]

Årskull og ansatte 1981-2013

aarskull_fra1945

Her finner du tidligere elever, fast ansatte lærere, husmor, teknisk personale, hjelpelærere og vikarer fra høsten 1980 fram til og med forrige skoleår. Årskullene er ordnet alfabetisk og bildematerialet legges ut etter hvert som det blir oppdatert med navn og dato.

[/one_third_last]

Lærere

 • Arild Sveum
  Arild Sveum

  Bak­grunn: All­menn­læ­rer­ut­dan­ning med musikk. Musi­ker og kom­po­nist. Bred erfa­ring som band­mu­si­ker og musikk­læ­rer i Nami­bia via Freds­korps ung. Med­lem i flere band med ulik genre: danse­band, pro­g­rock, soul, 70– og 80–tallsrock m.m. Linje­læ­rer på Musikkproduksjon – Live/Studio og under­vi­ser ellers i Piano, Gitar, Musikk­lyt­ting og Allsang/storkor.

  E-post: arild.sveum(at)elverumfhs.no
  Telefon: 92854183
  Last ned vCard kontaktkort

  • Beate Østbye
   Beate Østbye
   Linjelærer: Teater/Musikal

   Bak­grunn: Bachel­or­grad i Kunst– og kul­tur­for­valtning, samt Musikk­tea­ter– & artist­lin­jen på Bår­dar, Høg­skole­ut­dan­ning i Tea­ter­ar­beid og Peda­go­gikk. Beate er arbeids­jer­net som instru­erer, regis­se­rer, koreo­gra­fe­rer og til­rette­leg­ger. Hun hol­der for­tel­ler­stun­der og skred­der­syr work­shops og ulike kurs. Under­vi­ser på Teater/Musikal og ellers valg­fag Dans og Zumba. Dansedama!

   E-post: beate(at)elverumfhs.no
   Telefon: 90923889
   Webside: http://kultuven.webs.com
   Last ned vCard kontaktkort

   • Bente Knippa Vestad
    Bente Knippa Vestad
    Linjelærer: Kunst/Håndverk

    Bak­grunn: Bachelor og mas­ter­grad i form­gi­ving, kunst og hånd­verk fra Høg­sko­len i Oslo. Har også utdan­ning innen gra­fisk design samt admi­ni­stra­sjon og ledelse. Har under­vis­nings­er­fa­ring fra barne­skole og videre­gå­ende, og har eget gra­fikk­verk­sted på låven hjemme. Er linje­læ­rer på Kunst/Håndverk og tri­ves svært godt på kunst­sa­len med ulike trykk­tek­nik­ker, teg­ning og maling. Under­vi­ser i til­legg i medie­fag samt valg­fa­gene Gra­fikk, Teg­ning og maling, og Leksehjelp.

    E-post: bente(at)elverumfhs.no
    Telefon: 93627737
    Last ned vCard kontaktkort

    • Eivind Ellingsen Høimyr
     Eivind Ellingsen Høimyr
     Linjelærer: Foto/Opplevelser

     Bak­grunn: Bachelor i medie­de­sign fra Høg­sko­len i Gjø­vik. Gikk snow­board­linja på Elverum folkehøgskole 09/10. Har siden 2008 dre­vet eget firma innen medieproduksjon, og har lærerutdanning i mediafag.

     Eivind er linjelærer på Foto/Opplevelser og lærer i Video­pro­duk­sjon, Design og Medie­fag. Han har også ansvar for design, film foto og web på folkehøgskolen.

     E-post: eivind(at)elverumfhs.no
     Telefon: 40550695
     Webside: http://eivindhoimyr.no
     Instagram: @eivindeh
     Last ned vCard kontaktkort

     • Geir Prøven
      Geir Prøven

      Bak­grunn: all­menn­læ­rer­ut­dan­ning, media og engelsk. Under­vis­nings­er­fa­ring fra skole­fri­tids­ord­ning, barne­skole og ung­doms­skole. Tre­n­er­fa­ring ifra ulike idret­ter. Tea­ter­in­struk­tør, ide­ma­ker og skri­bent for diverse lokale tea­ter og revy­grup­per. Linje­læ­rer på Afrika – Bistand/Kultur og har valg­fa­gene Film­klubb, Manus/comics og Revy. Leder av vårt bistands­pro­sjekt i Uganda, East West foun­da­tion. Inn­e­ha­r en utøm­me­lig fantasi!

      E-post: geir(at)elverumfhs.no
      Telefon: 97120983
      Last ned vCard kontaktkort

      • Kristian Finstad
       Kristian Finstad

       Bak­grunn: Fag­læ­rer­ut­dan­ning i idrett/kroppsøving med vei­led­nings­pe­da­go­gikk. Spil­ler og tre­ner­er­fa­ring fra Elve­rum hånd­ball i elite­se­rien for her­rer. Under­vis­nings­er­fa­ring fra rus­kol­lek­tiv og barne– og ung­doms­psyke­ria­tien. Linje­læ­rer på Backpacker/Ekstremsport og under­vi­ser ellers i Fot­ball, Vol­ley­ball, Hånd­ball, Alpin/telemark, Jakt og fiske og Fri­lufts­liv valg­fag. Vei­le­der for stu­den­ter fra Høg­sko­len i Hedmark.

       E-post: kristian.finstad(at)elverumfhs.no
       Telefon: 99012110
       Last ned vCard kontaktkort

       • Marius Bergan
        Marius Bergan
        Linjelærer: Snowboard

        Bak­grunn: Fag­læ­rer i idrett/kroppsøving. Tre­ner­ut­dan­nelse i turn og ball­spill. En rekke verv i Hed­mark turn­krets, Elve­rum turn og Nor­ges gym­na­si­ast– og turn­for­bund. Tre­ner for flere par­tier i Elve­rum Turn. Under­vis­nings­er­fa­ring fra barne­skole, skole­fri­tids­ord­ning og basis­tre­ning for ung­doms­skole og videre­gå­ende skole. Sko­lens akro­bat. Linje­læ­rer på Snow­board og under­vi­ser i valg­fa­gene Moro med Marius, Vol­ley­ball, Aero­bic og Styrke­tre­ning. Vei­le­der for stu­den­ter fra Høg­sko­len i Hedmark.

        E-post: marius(at)elverumfhs.no
        Telefon: 90738740
        Last ned vCard kontaktkort

        • Per Kjelland
         Per Kjelland

         Bak­grunn fra all­menn­læ­rer­ut­dan­ning, idrett og musikkon­ser­va­to­riet i Trond­heim. Skue­spil­ler­er­fa­ring fra Hed­mark Tea­ter og en rekke lokaltea­ter og revygrup­per. Musi­ker, kom­po­nist og kor­di­ri­gent. Stor inter­esse for uten­dørs­ak­ti­vi­tet, jakt og fiske. Linje­læ­rer på Friluftsliv/Ekstremsport, valg­fags­læ­rer på Jakt og fiske, Kor og Tur­né­gruppe. Under­vi­ser ellers i fel­les­fa­gene Ver­den i dag, Miljø­fag og Allsang-storkor.

         E-post: per(at)elverumfhs.no
         Telefon: 95798585
         Last ned vCard kontaktkort

         • Susan Ege Andersen
          Susan Ege Andersen

          Bak­grunn: Politi­ut­dan­nelse, lærer­ut­dan­ning med idrett, mate­ma­tikk og norsk for frem­med­språk­lige. Under­vis­nings­er­fa­ring fra poli­tiet med fore­byg­gende arbeid i barn­hage, grunn­skole, videre­gå­ende skole og høg­skole. Spe­si­elt enga­sjert i pro­sjek­ter ret­tet mot rus og incest­pro­ble­ma­tikk. Linje­læ­rer på Nor­we­gian – Cul­ture/Adventure. Under­vi­ser ellers i valg­fa­gene Hobby­gruppe og Glassfusing.

          E-post: susan(at)elverumfhs.no
          Telefon: 92494112
          Last ned vCard kontaktkort

          Administrasjon

          • Åsmund Mjelva
           Åsmund Mjelva
           Assisterende rektor

           Bak­grunn fra hoved­fag og stor­fag i musikk, sosio­logi og erfa­ring fra Norsk kul­tur­råd. Musi­ker og kom­po­nist. Han har vært enga­sjert i en rekke opp­set­nin­ger i regi av sko­len og Elve­rum barne­mu­sikk­tea­ter. Erfa­ring som musi­ker i ulike grup­per og band, og som diri­gent av kor. Med­lem av redak­sjo­nen for Norsk sang­bok. Tid­li­gere musikk­læ­rer ved sko­len, nå assis­te­rende rektor.

           E-post: post(at)elverumfhs.no
           Telefon: 99012041
           Last ned vCard kontaktkort

           • Per Egil Andersen
            Per Egil Andersen
            Rektor

            Bak­grunn: all­menn­læ­rer­ut­dan­ning, idrett og vei­led­nings­pe­da­go­gikk, admi­ni­stra­sjon og ledelse samt diverse tre­ner­ut­dan­ning. Under­vis­nings­er­fa­ring fra skole­fri­tids­ord­ning, ung­doms­skole, videre­gå­ende skole og høg­skole. Ved siden av å være rek­tor under­vi­ser han på Nor­we­gian – Culture/Adventure, og har tid­li­gere under­vist på Fri­lufts­liv. Vei­le­der for stu­den­ter fra Høg­sko­len i Hed­mark. Ansvar­lig for cøliaki­kurs for barn, ung­dom og voksne.

            E-post: rektor(at)elverumfhs.no
            Telefon: 92229855
            Last ned vCard kontaktkort

            Kontor

            • Eva Lill Granberg
             Eva Lill Granberg
             Skolesekretær

             Har kon­tor­fag­lig bak­grunn og arbei­der med løn­nin­ger, rap­port­rin­ger og sen­tral­bord. Hjel­per deg med skole­legimi­ta­sjon, fran­ke­ring av brev, søk­nad til låne­kas­sen, inn­be­ta­lin­ger, post m.m. og ellers gode råd og opp­munt­rende ord i hver­da­gen. Eva Lill er også sko­lens mes­ter­strik­ker, og under­vi­ser i valg­fag strikking.

             E-post: ekspedisjon(at)elverumfhs.no
             Telefon: 62435200

             • Inger Bakken
              Inger Bakken
              Skolesekretær

              Har kon­tor­fag­lig bak­grunn og arbei­der med skole­le­gi­ti­ma­sjon, søk­nad til Låne­kas­sen, post, regn­skap, ele­vinn­be­ta­lin­ger og sen­tral­bord .m.m. Inger er sko­lens danse­løve og når hun ikke er i fyr og flamme på danse­gul­vet er hun en liden­ska­pe­lig for­kjem­per for orden og sys­tem i alle papi­rer og regnskap.

              E-post: ekspedisjon(at)elverumfhs.no
              Telefon: 62435200

              Drift

              • Bernard Tweve
               Bernard Tweve
               Driftsleder

               Ber­nard er sko­lens drifts­le­der. Bak­grunn: utdan­ning i orga­ni­sa­sjon og ledelse, IT-konsulent med bach­ler­grad i øko­nomi. Tweve har ansva­ret for sko­lens byg­nings­masse og for at alt fun­ge­rer med fyring, nøk­ler, ute­an­leg­get, reno­va­sjon og gir en hjel­pende hånd der det trengs. Han hol­der orden på sko­lens IT–anlegg og hjel­per til med øko­nomi­sty­ring på skolen.

               E-post: tweve(at)elverumfhs.no
               Telefon: 90857643
               Last ned vCard kontaktkort

               • Morten Stensby
                Morten Stensby
                Vaktmester

                Mor­ten er vår kjære vakt­mes­ter som ord­ner det som trengs stort sett før vi vet at vi tren­ger det. Sko­lens Pet­ter Smart som får alt som ikke er i orden til å fun­gere. I til­legg til «mek­king» spil­ler Mor­ten aktivt bass og gitar.

                Telefon: 99435572

                Kjøkken og renhold

                • Ketil Larsen
                 Ketil Larsen
                 Kjøkkensjef

                 Vår emi­nente kjøk­ken­sjef har bak­grunn fra bl.a. Hotell Con­ti­nen­tal, Res­tau­rant Annen Etage og diverse fisk– og vilt/delikatesseforretninger. I til­legg til å lage god mat har han et smit­tende humør og en posi­tiv inn­stil­ling til livet. Når han ikke job­ber hos oss er han enten på ørret­fiske eller på leting etter gamle myn­ter, belte­spen­ner eller andre his­to­riske gjenstander.

                 E-post: ketil.larsen(at)elverumfhs.no
                 Telefon: 95743902
                 Last ned vCard kontaktkort

                 • Kristin Handberg Rørhus
                  Kristin Handberg Rørhus
                  Internatleder

                  Bak­grunn: Fag­brev som res­tau­rant­kokk og utdan­ning i øko­nomi og admi­ni­stra­sjon. Arbeids­er­fa­ring som kokk på hotel­ler og res­tau­ran­ter. Ansvar for kjøkk­en­d­rift og ren­hold på sko­len. Kris­tin lærer opp ele­vene til kjøk­ken­tje­neste og andre vaske­opp­drag som alle ele­ver får ta del i. Kris­tin er også ansvar­lig for utleie av møte­rom, sel­skaps­lo­ka­ler og over­nat­ting på skolen.

                  E-post: kristin(at)elverumfhs.no
                  Telefon: 97061119
                  Last ned vCard kontaktkort

                  • Mette Likvern
                   Mette Likvern
                   Kjøkken- og renholdsarbeider

                   Erfa­ring som kokk og ser­vi­tør. Ved siden av å lage mat som ele­vene hung­rer etter er hun vika­ri­e­rende internat­le­der. Mette bru­ker mye av fri­ti­den på ulike for­mer for hånd­verk som strik­king, hek­ling og brodering.

                   • Tor­hild Stenseth
                    Tor­hild Stenseth
                    Kjøkken- og renholdsarbeider

                    Erfa­ring som ren­hol­der og ser­vi­tør. På sko­len er Tor­hild kjøk­ken­as­sis­tent, men job­ber også med ren­hold, ofte i sam­ar­beid med ele­vene fra kjøk­ken­tje­nes­ten eller ved gjen­nom­gang av ruti­ner. Det er aldri vans­ke­lig å få et smil fra Tor­hild, som gjerne tar seg tid til en god prat med elevene.

                    • Wen­che Irene Berg
                     Wen­che Irene Berg
                     Kjøkken- og renholdsarbeider

                     Erfa­ring som ren­hol­der og ser­vi­tør. Arbei­der med vask og er kjøk­ken­as­sis­tent. I til­legg vei­le­der hun ele­ver i vask og kjøk­ken­ru­ti­ner og tar seg tid til gode råd om vask og husstell.

                     Kontakt oss

                     Send oss en epost. Vi vil svare deg så snart vi har mulighet.

                     Ikke lesbart? Endre tekst. captcha txt

                     Tast inn ditt søk og trykk Enter for å søke