Elevkvelder

Informasjon

Vi har ofte elev­kvel­der der vi møtes rundt ulike sosiale ram­mer. Det kan være hal­low­een, kar­ne­val, bryl­lup, nytt­års­ball — eller kan­skje litt enk­lere med litt sang og en quiz foran pei­sen. Uan­sett er dette vik­tige are­naer både for å bli bedre kjent med hver­andre, ha det moro, og lage pro­gram­mer der en får utfordra egne gren­ser og vist fram ulike sider ved seg selv.

Relaterte poster