Bygningene og internat

Informasjon

Et lande­merke i Elverum

Elve­rum folke­høg­sko­les byg­nings­masse  har en enhet­lig og vak­ker arki­tek­to­nisk utfor­ming i tra­di­sjo­nell øster­dals­stil, og er et vik­tig område for Elve­rum by.

Elverum folkehøgskole_Flyfoto

Sko­len vår har 6 inter­nat:
Søri­gard, Tjønn­lia, Eids­voll, Hoved­byg­get, Sol­bak­ken og Nordigard.

Av disse er  Søri­gard et nytt inter­nat,  som ble fer­dig august  2007.

Elverum folkehøgskole_Flyfoto_internat

Internat­liv

De aller fleste ele­vene bor på tomanns­rom, der dusj og toa­lett er fel­les på inter­na­tet. På Søri­gard (det nyeste inter­na­tet) er det også tomanns­rom, men disse har hvert sitt bad. På Søri­gard fin­nes også to elev­stuer med tv og et elev­kjøk­ken som alle ele­ver på sko­len har til­gang til.

Det er også et elev­kjøk­ken og en elev­stue med tv på Hoved­byg­get, og vi har et Playstation/film/LP-rom på Eidsvoll.

Elverum folkehøgskule sett fra øst, sentrum i Elverum mot venstre og Rena møt høyre
Elve­rum folke­høg­skule, sett fra øst, sen­trum i Elve­rum mot venstre og Rena mot høyre.

Hovedbygget, Elverum folkehøgskole. Foto: Ida Mari Fredriksen Larsen
Hoved­byg­get

Elverum folkehøgskole - Internat - Elvevrom
Elev­rom, eldre internat

360-graders vis­ning

Klikk på len­kene under for å se 360-graders vis­ning av for­skjel­lige rom og områ­der på skolen:

Ute

–Elve­rum folke­hø­skole fra fugle­per­spek­tiv
–Ute­om­rå­det foran Hoved­byg­get og fot­ball­ba­nen
–Ute­om­rå­det mel­lom inter­na­tene, ut mot Sagtjer­net og snowboardparken

Inne

–Peise­stua
–Mat­sa­len
–Elev­rom, eldre inter­nat
–Elev­rom, nytt inter­nat
–Elev­kjøk­ken (fel­les), nytt inter­nat
–Elev­stue (fel­les), nytt inter­nat
–Styrke/treningsrom

Relaterte poster