To fjelltopper. En med et flagg. Ikon.

Linje

Friluftsliv/­​Ekstremsport

På Friluftsliv/Ekstremsport bruker vi skoleåret på forskjellige typer tradisjonelt friluftsliv med blant annet telt og lavvo. Dette er linja for deg som vil reise på mange turer. Du får prøve et variert utvalg ekstremsport som snowkite på Femunden, rafting i Sjoa, vannsport på Sørlandet, parkkjøring i Trysil og pudderkjøring i Alpene.

Kombiner praktisk ekstremsport og friluftsliv på Elverum folkehøgskole.

Høres det spen­nende ut med stu­die­tur til alpene, kitecamp, isbre­vand­ring, raf­ting, stå på snowboard/alpint/telemarkski, hunde­kjø­ring, fiske, klat­ring, kano­eks­pe­di­sjon, topp­tu­rer, opp­leve Femunds­marka på ski eller å lære deg å over­leve i natu­ren på egen­hånd? Da bør du søke Friluftsliv/Ekstremsport. Vi har egen utstyrs­pakke til ele­vene, og du får sesong­kort i Try­sil, nor­ges største skianlegg!

Høres det spen­nende ut med stu­die­tur til alpene, kitecamp, isbre­vand­ring, raf­ting, stå på snowboard/alpint/telemarkski, hunde­kjø­ring, fiske, klat­ring, kano­eks­pe­di­sjon, topp­tu­rer, opp­leve Femunds­marka på ski eller å lære deg å over­leve i natu­ren på egen­hånd? Da bør du søke Friluftsliv/Ekstremsport. Vi har egen utstyrs­pakke til ele­vene, og du får sesong­kort i Try­sil, nor­ges største skianlegg!

Kostnad

Rom med eget bad
109 800,-
Rom og felles bad
104 000,-

Studiet støttes av Statens Lånekasse.
Les mer om økonomi.

Lærer

Per Kjelland

Lær å mestre og sette pris på friluftsliv!

Vi øns­ker å kom­bi­nere de moderne eks­trem­s­port­ak­ti­vi­te­tene med den fri­lufts­tra­di­sjo­nen vi har i Norge — med det grunn­leg­gende fri­lufts­li­vet. Vi vil at du skal opp­leve mest­ring av store og små opp­ga­ver i natu­ren, og på den måten bli glad i – og få for­stå­else for – den natu­ren vi lever og beve­ger oss i. Du skal bli i stand til å ta vare på deg selv og ditt utstyr slik at du kan glede deg over alle natu­rens ele­men­ter. Du lærer i all hoved­sak gjen­nom prak­tisk arbeid, og er med på å avgjøre hva vi skal legge vekt på i faget.

Emner som vil bli berørt på tvers av års­ti­dene er bl.a. navi­ge­ring, bruk av bål, storm­kjøkken og pri­mus, natur­kunn­skap, lokal­his­to­rie, alle­manns­ret­ten og lov­verk, øko­logi, tur­plan­leg­ging, hold­nin­ger til ferd­sel og bruk av natu­ren.

Sko­lens belig­gen­het gir også gode mulig­he­ter for utøvelse av eks­trem­s­port og fri­lufts­liv på fri­tida. Elverum har flotte skiløyper og flotte forhold for turer og fiske. Trysil er bare 50 minutter unna med norges største skianlegg. Vi ligger i Østerdalen, og nært Gudbrandsdalen. I tillegg ligger vi nært både Femundsmarka og Svenskegrensa.

Emner i Friluftsliv

 • Fjellvandring, fjellfiske
 • Kanoekspedisjon
 • Overnatting i lavvo, telt, gapahuk og snøhule
 • Matlaging i naturen
 • Turer på ski
 • Hundekjøring
 • Isfiske
 • Kystfriluftsliv

Friluftsliv/ekstremsport har egen utstyr­pakke til elevene.

Du utsty­res i skole­året med en pakke bestå­ende av telt, storm­kjøk­ken m/gassbrenner, hode­lykt, øks, snø­spade, kniv, kom­pass, kart­mappe, reins­dyrskinn og drikke­flaske. Av eget utstyr tren­ger du en stor sekk, varm sove­pose, egnet tøy, tur– eller fjell­ski, snow­board, alpin– eller tele­mark­ski. Sesong­kort i Try­sil føl­ger også med!

Et år med ekstremsport og alle muligheter.

Ekstremsport-delen av skoleåret har som mål å gi en innføring i mange forskjellige former for ekstremsport, og videreutvikle elevenes egenskaper. Vi åpner året med en lengre tur til Jotun­hei­men hvor vi blant annet er på bre­vand­ring på Smørs­tabbreen og går topp­tu­rer til Gald­hø­pig­gen og Glit­ter­tind. Etter denne turen bærer det mer eller mindre rett ut igjen. Da rei­ser vi på H20-camp hvor du får prøve deg på raf­ting, elve­kayak, kamera­tred­ning og juving.

Vi har sessongkort i Trysil, og bruker tid på å kjøre ski, snowboard eller telemark både i park, løyper og i terrenget. Her samarbeider vi med Backpacker/Ekstremsport og Snowboard for å gi veiledning på ditt nivå. 5–6 uker i året sam­ar­bei­der vi i tillegg med lærerutdanningen ved Høg­sko­len i Hed­mark. På skolen har vi egen belyst railpark for ski og snowboard med et stort utvalg elementer fra nybegynner til ekspert. Høydepunktet på ski/snowboard er studieturen til Alpene i mars.

Når snøsessongen er over vender vi tilbake til et annet vått element. På sørlandet får du prøve vindsurfing, vannski og wakeboarding.

Emner i Ekstremsport

 • Brevandring og toppturer
 • Juving
 • Rafting
 • Ski og snowboard
 • Kiting
 • Havkajakk
 • Vindsurfing

Du får også innføring i enkelte andre emner innen friluftsliv og ekstremsport.

Filmer

Studieturer

Jotunheimen

Femundsmarka

Rondane

Alpetur

Sørlandet

Studieturer med foto på Elverum folkehøgskole

Med Friluftsliv/Ekstremsport kan du være sikker på at du får lufta deg. Vi er på mange turer, både kortere og lengere. Vi overnatter mye utendørs med telt eller lavvo, eller tar inn på hytter. Etter et skoleår på Friluftsliv/Ekstremsport skal du stå godt rustet for turer på egenhånd.

De lengre turene går til:

Jotunheimen: Vi går innover det fantastiske fjell-landskapet, slår leir og prøver fjellfiskelykken. Det blir også brevandring.

Rondane: Fjellvandring

Alpene: I mars reiser vi på årets store ski/snowboard-tur. Vi rei­ser sam­men med Backpacker/Ekstremsport og bor i syv dager midt i bak­ken med et enormt heis­nett til disposisjon. For inneværende år gikk turen til pudderparadiset Chamonix.

Sørlandet: Årets siste stortur går til sørlandet hvor vi prøver forskjellig vannsport og kystfriluftsliv.

Blogginnlegg