Fotoapparat. Ikon

Linje

Foto/Opplevelser

Foto/Opplevelser er linja for deg som er glad i å reise og ta bilder. Enten du er nybegynner eller erfaren hobbyfotograf får du innføring i alt du trenger fra grunnleggende fototeknikker til avansert digital bilderedigering.

Studere foto på Elverum folkehøgskole?

Øns­ker du å stu­dere foto, lære fototeknikk, Photoshop, mørke­rom og stu­dio­fo­to­gra­fe­ring? Øns­ker du å studere foto på studieturer til København, London, Budapest, Wien, Praha og Roma? Ønsker du et kreativt år på folke­høg­skole?

Foto­linja er for deg som er glad i å ta bil­der og som ønsker å reise mye. Enten du er nybe­gyn­ner eller erfa­ren hobby­fo­to­graf, får du solid innføring og påfyll. Vi arbeider med alt fra grunn­leg­gende tek­nik­ker til avan­sert digi­tal bilderedigering. Vi jobber digitalt og analogt – i studio, på gata og på location.

Studere foto og reise i Europa?

For at du hele tiden skal ha spen­nende motiver, legger vi vekt på opplevelser. Vi lærer deg å skape minneverdige øyeblikk – både hjemme og borte. Vi planlegger gode turer, og reiser på en prak­tisk og sik­ker måte. Slik blir du vant til å ta deg fram over­alt, med kamera i hånda. Over alt er det moti­ver som omgir deg og ven­ter på å bli for­evi­get – det kan være Colosseum i Roma, eller en rus­ten cola-kork i rennesteinen.

Kostnad

Rom med eget bad
113 300,-
Rom og felles bad
107 500,-

Studiet støttes av Statens Lånekasse.
Les mer om økonomi.

Lærer

Eivind Høimyr

Foto i praksis – med film, design og nettproduksjon.

Under­vis­nin­gen er prak­tisk ori­en­tert. Vi vil at du skal foto­gra­fere mest mulig, og du får de tek­niske og prak­tiske rådene som er nød­ven­dig for at du skal lykkes. Under­vis­nin­gen til­pas­ses den enkelte elev og gjen­nom­fø­res med opp­læ­ring, instruk­sjon, til­rette­leg­ging og veiledning.

Fotofaget er i dag tett knyttet til film, design og nettproduksjon. Vi lager animasjonsfilm, musikkvideo, plakater og magasinforsider. I tillegg må alle fotografer med respekt for seg selv ha en online portfolio. Dette har vi alle når skoleåret er slutt.

Bilder vi tar gjennom året legges også i vårt Royalty Free Stock Photo-galleri – en bildebank som ligger åpen og tilgjengelig på skolens nettside.

For å få fullt utbytte av skoleåret trenger du et digitalt fotokamera – et speilreflekskamera er en fordel. Ta også med deg analogt kamera om du har. Du trenger også en bærbar PC. Skolen har fotostudio, mørkerom og Mac-rom. Alle elever på fotolinja får Photoshop og oppdatert Adobe-programvare, og du får fri tilgang til analog film og fotopapir.

Hvert semester velger vi ut våre beste arbeider og lager utstilling. Skoleåret avsluttes med en storslått avgangsutstilling. Vi skal også sette tydelig preg på hele skoleområdet med kontinuerlig utstilling på veggene.

Emner

 • Digital fototeknikk
 • Kamerabruk
 • Blitz og lyssetting
 • Bildekomposisjon og motivvalg
 • Redigering og manipulering
 • Retrofoto og mørkerom
 • Webdesign
 • Grafisk design
 • Film
 • Creative commons
 • Reise

Fasiliteter og ressurser

 • Fotostudio
 • Mørkerom
 • Mac-rom
 • Full Adobe-pakke
 • Kamera og objektiver til utlån
 • Analog film og fotopapir

Studieturer

København

Berlin

Budapest

Wien

Praha

Roma

Studieturer med foto på Elverum folkehøgskole.

Fotolinja reiser mye. Vi bru­ker god tid på å forberede turene, og vi legger opp gode reiser der vi opplever mye og skaper gode situasjoner for å fotografere.

Vi starter med en tur til København i Oktober, og Berlin før jul. Begge byene tilbyr alt vi kan ønske av severdigheter og storbyliv. Vi jobber med reisefoto, street photography og kamerateknikk. Vi dokumenterer et vidt spek­ter av moti­ver og «kodak moments», sam­ti­dig som vi får et inn­trykk av kul­tur og dag­lig­liv.

I vårsemesteret reiser vi til Budapest, Wien og Praha. Tre fantastiske byer som blander det historiske med det moderne og gir gode muligheter til å fylle opp minnekortet. I Praha møter vi Musikkproduksjon – Live/Studio og ser dem spille konsert. Vi er konsertfotografer, gjør liveopptak og spiller inn musikkvideo.

Årets siste reise går til Roma – byen for kjærlighet, pizza og de mest utrolige severdigheter helt tilbake fra vår tidsregning begynner. Forum Romanum, Pantheon, Coloseum og Vatikanet er bare noen få høydepunkter.

Foruten reisene utenfor Norge tar vi opplevelsesdelen av linjenavnet på alvor, og drar på utflukter både i og utenfor Elverum for å oppleve vidt forskjellige fotografiske miljøer.

Blogginnlegg