Alle


Magisk elevkveld


Årets første elev­kveld ble en kjempe­suk­sess, og den magiske stem­nin­gen var til å ta og føle på.

Skrevet av Bente Knippa Vestad, August 30th, 2014

Første aktiviteter for snowboard


Ons­dag hadde vi første økt i snow­board­klas­sen hvor vi kik­ket og tes­tet ut skate­an­leg­get i Løten. Senere var vi i turn­hal­len i Ter­nin­gen Arena.

Skrevet av Marius Bergan, August 29th, 2014

Teater/Musikal er endelig i gang!


Så er vi ende­lig i gang med skole­året! Nå job­bes det for fult med inn­sla­get til fre­dags­kvel­den, med både sang, dans og noen mor­somme figu­rer. Det er en her­lig gjeng på 13 styk­ker som ikke tar seg selv så høy­ti­de­lig. Lovely! Tea­ter­gar­de­ro­ben er alt tatt i bruk. Flere bil­der fra denne sprud­lende gjen­gen vil komme. […]

Skrevet av Beate Østbye, August 27th, 2014

Utfordringer på strak arm


Fan­tas­tisk inn­sats av hus­grup­pene under team­buil­ding­opp­ga­ver i oppstartsuka.

Skrevet av Bente Knippa Vestad, August 26th, 2014

Skolestart


Ende­lig var det skole­start! 130 nye ele­ver ankom sko­len i dag, og det var mange ner­ver i hel­spenn. Nå star­ter året utenom det vanlige.

Skrevet av Bente Knippa Vestad, August 24th, 2014

En morsom og vellykket reunionhelg


En fan­tas­tisk reunionhelg for kul­let 12/13. Det ble mye lat­ter, klem­mer og min­ner. Gjen­syns­gle­den var stor!

Skrevet av Bente Knippa Vestad, August 17th, 2014

Welcome to students in Norwegian class of 2014/15


I am sit­ting right now in my cot­tage in Kris­tian­sand and star­ting to look for­ward to meet you guys. Only two more weeks! I hope you are ready for a very spec­ial year toget­her with a bunch of young posi­tive people from Nor­way and all around the world. We are going to have so much fun, […]

Skrevet av Susan Ege Andersen, August 10th, 2014

Storslagen og magisk åpning av Sagtjernet Amfi


Å beskrive denne kvel­den kan vans­ke­lig gjø­res uten å bruke et stort reper­toir av super­la­ti­ver! Vi er glade og stolte over vårt nye Amfi, og over åpnings­kon­ser­ten! Les mer og se bil­der her!

Skrevet av Åsmund Mjelva, August 3rd, 2014

Åpning av nye Sagtjernet Amfi ved Elverum folkehøgskule


01/08/2014 20:00 to 23:00.

Fre­dag 1. august kl 20.00–23.00

Vel­kom­men til gra­tis jubi­le­ums­kon­sert i Sagtjer­net Amfi 1. august kl. 20.00! Her blir det mye vak­ker musikk og inn­slag fra mange pro­mi­nente gjes­ter, blant annet Peer Gynt. Vi mar­ke­rer Fest­spil­le­nes 40-årsjubileum og Grunn­lovs­ju­bi­leet 1814–2014 med korte hils­nings­ta­ler, samt offi­si­ell åpning av Fest­spil­lene i Elve­rum 2014 ved stats­råd Børge Brende. Ung­doms­sym­fo­ni­kerne fram­fø­rer Over­tyre til Elve­rum av Johan­nes Rus­ten, og […]

Skrevet av Åsmund Mjelva, July 29th, 2014

Reunion for kullet 12/13 — 15.–17. august!


15/08/2014 16:00 to 17/08/2014 12:00.

Vel­kom­men til reunionhelg for fjor­års­ele­ver (kul­let 12/13) 15.–17. august. Det blir sam­lin­ger, mim­ring, bil­der, film og STOR gjen­syns­glede! Les mer og bestill her.

Skrevet av Eivind Ellingsen Høimyr, July 23rd, 2014