Alle


ParkEvent 2015


Tors­dag før vin­ter­fe­rien arran­gerte Elve­rum folke­høg­skule en RailJam kon­kur­ranse i sko­lens snowpark.

Skrevet av Marius Bergan, February 27th, 2015

Yatzy kveld i Peisestua


Yatzy­kveld i peise­stua? Hva er anled­nin­gen? Jo det er jo en helt ordi­nær tirs­dags­kveld på Elve­rum Folke­høg­skole!!! Det må vi gjøre noe ut av. Etter en noe lun­ken start, kom­mer det flere til etter­hvert. Det hjel­per også når snacks rul­les inn fra kjøk­ke­net. Da er det plut­se­lig flere som liker Yatzy. Lykke til alle sam­men, ha […]

Skrevet av Susan Ege Andersen, February 24th, 2015

Håndball summercamp 2015


En uke med hånd­ball, turn, svømme­ak­ti­vi­te­ter, for­ming, pading, his­to­rier, film og foto. Hånd­ball­sko­len blir ledet av Chris­tian Berge og spil­lere på Elve­rum Hånd­ball herrer.

Skrevet av Eivind Ellingsen Høimyr, February 22nd, 2015

Teater/musikal på forestilling KOMPLOTTET


Vi er så hel­dig å få besøk av Riks­teat­ret her i Elve­rum. Og i kveld har vi vært på fore­stil­ling og sett sel­veste Kåre Con­radi! Knall­bra!!
Kom­plot­tet er skre­vet av bri­tiske Joe Pen­hall — en dra­ma­ti­ker som vet hvor­dan han skal over­raske pub­li­kum og lure dem trill rundt. Her er det snakk om å strekke seg […]

Skrevet av Beate Østbye, February 9th, 2015

Hvilken folkehøgskole skal du velge neste år?


Musikk­vi­deoen for deg som skal velge skole.….

Skrevet av Geir Prøven, February 9th, 2015

Teater/musikal — Et musikaldykk


I går fikk teater/musikalelevene i opp­gave å dykke ned i en eller annen musi­kal. Det er jo et hav av snad­der­sa­ker å ta av innen­for musi­kal­ver­de­nen. Fire grup­per satte seg inn i hver sin musi­kal. På en spen­nende og krea­tiv måte for­mid­let de inn­hol­det til res­ten av klas­sen. Det resul­terte i tre flotte frem­legg. Siste […]

Skrevet av Beate Østbye, February 6th, 2015

ZUMBA — valgfag


Go’jenta Ida Fauske Bjer­kan har snak­ket med tre andre jen­ter som har valgt Zumba valg­fag dette vår­se­mes­te­ret:
 
Jeg har spurt tre styk­ker om hvor­for de har valgt Zumba som valg­fag og hva de synes er så bra med det
 
Først ut er Helle Bjørk­lund Eriks­son på snowboard:

Helle valgte zumba valg­fag fordi hun har dre­vet litt med zumba […]

Skrevet av Beate Østbye, February 4th, 2015

Musikkteaterhistorie


Musikk­tea­ter­his­to­rie… hm… høres kan­skje litt tørt og kje­de­lig ut? Nope! Det er det abso­lutt ikke. Ialle­fall ikke når man er musical-fan!
I dag star­tet linje­da­gen med en skik­ke­lig opp­ryd­ning i tea­ter­gar­de­ro­ben. Etter denne prak­tiske star­ten på dagen, som resul­terte i en gør-fin tea­ter­gar­de­robe med nystrøkne skjor­ter, ble det tre timer med his­to­rie. En musi­cal tour fra […]

Skrevet av Beate Østbye, February 4th, 2015

Medaljedryss over elevene


Fore­lø­pig leder Land 5 GRØNN foran Land 2 ORANGE og på tredje­plass er det utro­lig jevnt mel­lom res­ten av landene.

Skrevet av Arne Robert Eidstuen, January 28th, 2015

Elverum Folkhighschoolympics 2015


Da er de 4. folk­high­schoo­lymo­picske leker i gang. 130 ele­ver for­delt på åtte land del­tok i en stor­slått åpningsseremoni.

Skrevet av Arne Robert Eidstuen, January 25th, 2015