Alle


Kick-off for aksjonsforskning


Vi er valgt ut som pilot­skole for et nytt spen­nede pro­sjekt. Fre­dag var det kick-off.

Skrevet av Bente Knippa Vestad, September 28th, 2014

Aktiv for andre– i Afrika


Mye moro og masse bistand

Skrevet av Arne Robert Eidstuen, September 26th, 2014

Norwegian Adventure and Culture class september 2014


We have been here at school four weeks now and we are using our time  well. Here is a little diary from our class;
The first week we get to know eachot­her and our sur­round­ings here at school. We also start with Nor­we­gian lan­guage clas­ses.
Mon­day 1. of Sep­tem­ber; we drive to Sjoa and go white water raf­ting. Tues­day we […]

Skrevet av Susan Ege Andersen, September 25th, 2014

Det gode liv og kokkekamp


Kokke­kamp, bistand og det gode liv.

Skrevet av Geir Prøven, September 21st, 2014

Teater/Musikal har danseprøver


I dag tid­lig stap­pet vi oss inn i to svære biler og reiste langt ut på bygda! Der ven­tet ca 70 ele­ver på oss. De var nem­lig vårt prøve­pub­li­kum! To inn­øvde koreo­gra­fier ble tes­tet ut. Og det fun­ket! Det var kjempe­liv i gym­sa­len og masse armer og bein — vel­dig gøy! Etter en eva­lu­e­rings­runde fant […]

Skrevet av Beate Østbye, September 20th, 2014

Teater/Musikal jobber med monologer


Sånn ser klasse­rom­met ut da mono­log­ar­beid står på pla­nen. I dag gikk start­skud­det for mono­log­ar­bei­det som til­slutt skal inn­lem­mes i et 10 minut­ters pro­gram. Hvem er jeg? Hva gjør jeg? Hvor er jeg? Når da da? Ja, men hvor­fooor?? Mange spørs­mål skal besva­res. Det ten­kes og skri­ves og dis­ku­te­res. Etter bare noen timer kan vi […]

Skrevet av Beate Østbye, September 17th, 2014

Kunstlinja i Helsinki


Man­dag satte Kunst­linja kur­sen til Hel­sinki, mekka for skan­di­na­visk design.

Skrevet av Bente Knippa Vestad, September 17th, 2014

Snowboards første dag på surfecamp i Hoddevik


Tirs­dag mor­gen kl 10.00 star­tet sur­fe­kur­set med teori i stua med etter­føl­gende utde­ling av våt­drak­ter og surfebrett.

Skrevet av Marius Bergan, September 17th, 2014

Teater/Musikal og teatersminkedager


I denne skri­vende stund er sminke­rom­mene i tea­ter­gar­de­ro­ben fulle av 15 stykk men­nes­ker som svin­ger seg rundt med sminke­pens­ler og andre sminke­spat­ler… Det gnuk­kes og gnis og det er rett og slett helt fan­tas­tiske mas­ker som kom­mer frem. Her kom­mer noen bil­der fra opp­star­ten i dag — og mange flere bil­der vil komme. Skjønne Marie-Therese […]

Skrevet av Beate Østbye, September 15th, 2014

Herlig helg med tyttebærseminar og Herrenes aften


Med strå­lende vær var det flott å gå på tur og plukke tytte­bær. Mye bær ble det også. Men hel­gens høyde­punkt var defi­ni­tivt Her­re­nes aften arran­gert av jen­tene. Den var spek­ket av god­bi­ter for guttene.

Skrevet av Bente Knippa Vestad, September 14th, 2014