Alle


Juleverksted for enhver smak


Her er det noe for alle som er glad i å lage noe små­snad­der til jul.

Vi lager jule­godt, bjørkenis­ser, post­kort og jule­pynt i store mengder.

Skrevet av Arne Robert Eidstuen, December 15th, 2014

Tom for julegaveideer?


«Gi en jule­gave som hjelper»

Skrevet av Geir Prøven, December 12th, 2014

Nå tennes tusen julelys.…. julekos på skolen


Jippi! Snøen er ende­lig kom­met. Ca 2 cm, men det er nok for våre snø­hung­rige ele­ver. Denne gjen­gen leker seg ute i snøen fre­dag.
Hurra!!! Ende­lig snø!!!

Lør­dag er det tid for å pynte rom­mene til jul. Det er vik­tig å lage det eks­tra kose­lig nå og noen går vir­ke­lig inn for å vinne 1. pre­mien som ingen ennå […]

Skrevet av Susan Ege Andersen, December 6th, 2014

Den første uka i Trysilfjellet med snowboard


Etter en lang høst med ven­ting på snø, åpnet ende­lig fjel­let i hel­gen. Snow­board­klas­sen var mer enn klar for dette, så det pas­set bra med linje dager fra man­dag til torsdag.

Skrevet av Marius Bergan, December 5th, 2014

Norwegian class in Copenhagen day 2


This mor­ning we start with a trip up to the very top of Copen­ha­gen; The tower of Our Saviors Church (Vor frel­sers­kirke). Here we get a fan­ta­s­tic view of the city.
And­res and Emma on top of the tower
Jake and Vic­tor
Coun­ting 10, all back down on the ground
Next we look atA­mai­len­borg Castle where the Royal family usual have […]

Skrevet av Susan Ege Andersen, December 4th, 2014

Friluftsliv / Ekstremsport starter vintersesongen


Tredje dagen i Try­sil­fjel­let Alpin­sen­ter er i full gang.  Supre for­hold til å være en snø­fat­tig før­juls­vin­ter så langt. Kunst­snø fun­ge­rer utmer­ket disse dagene. God gli, godt feste og for­hold som gir gjen­gen god mulig­het til å finne igjen ski­fø­lel­sen.
Her er et utvalg bil­der av gjen­gen i aksjon. For­øv­rig en meget blid og ivrig gjeng […]

Skrevet av Per Kjelland, December 3rd, 2014

Kjøp billett til Nissene på Folkehøgskolen!


Pla­kat Nisse­fore­stil­ling 2014
«Nis­sene på folke­høg­sko­len» er i gang. En full­satt sal med barne­hage­un­ger kl 10 i dag. Og for noen enga­sjerte unger.Undrende,spørrende og dan­sende levde de seg gjen­nom tab­låer, ute­sce­ner og selve hoved­fore­stil­lin­gen i stor­sa­len. De sang med, og gjen­for­tel­lin­gens gle­der var lett syn­lig under grø­ten i Peise­stua etterpå.
I kveld er det åpen fore­stil­ling og det […]

Skrevet av Beate Østbye, December 3rd, 2014

Norwegian in Copenhagen


We are now visi­ting the city of Copen­ha­gen in Den­mark. We take the Canal boat to see many inter­e­s­ting places in Copen­ha­gen from the sea­side. We eat din­ner at res­tau­rant Ankara before we explore the city in groups.  Here are some pic­tu­res of Copen­ha­gen by night.
View from Kon­gens Nytorg
Nyhavn
Chris­t­mas can­dies are temp­ting
Ama­ger­torv
Chris­t­mas mar­ket at Højbroplads

Skrevet av Susan Ege Andersen, December 2nd, 2014

Tusen takk for ei super helg


Dyk­tige elever,stolte ansatte og hyg­ge­lige gjester

Skrevet av Geir Prøven, December 1st, 2014

Rare eventyr sjette og siste dag


Etter en fan­tas­tisk pre­miere hadde vi sky­høye for­vent­nin­ger til fre­da­gens siste fore­stil­lin­ger, og nok en gang viste ele­vene hva de kan. Ikke bare gjen­nom­førte de fore­stil­lin­gene på en strå­lende måte. Til tross for lite søvn, ner­ver og et større pub­li­kum enn noen gang før, viste ele­vene like mye enga­sje­ment som om det var pre­miere. Dette […]

Skrevet av Beate Østbye, November 21st, 2014