Photoshop tips og triks!


Lærer i Pho­tos­hop – Eivind – er ute å rei­ser, så da leg­ges vei­led­nin­gen her iste­det. Vi skal se på hvor­dan man kan kom­bi­nere mar­ke­rin­ger, adjust­ment lay­ers og blen­ding modes for å påvirke bare øns­kede deler av et bilde, og hvor­dan man kan sette sam­men bil­der på en tro­ver­dig måte.

Jeg har laget noen fil­mer som for­kla­rer kon­kret frem­gangs­måte. For å følge med på de tren­ger du denne pak­ken med bilder.

1. Fikse far­gene på bare deler av et bilde

I denne videoen skal vi farge­kor­ri­gere et bilde, og så endre hvilke områ­der kor­ri­ge­rin­gen gjelder.

2. Endre farge på øyne

Nå skal vi bruke litt samme tek­nikk for å endre far­gene på øynene til vår kjære snow­boarder Ruben.

3. Gjøre et bilde svart/hvitt men beholde farge på en del

Dette er en vel­dig popu­lær effekt i Pho­tos­hop og ikke nød­ven­dig­vis så vanskelig.

4. Legge på tatoveringer

Vi bru­ker en del for­skjel­lige tek­nik­ker for å få en pho­tos­hoppa tato­ve­ring til å se tro­ver­dig ut.

Hvis du vil prøve med for­skjel­lige tato­ve­rin­ger er det lurt å google Tattoo flash art.

Bruk disse tek­nik­kene for å løse føl­gende oppgaver:

1. Åpne bil­det «Him­mel og hav» og gjør him­me­len mør­kere og trærne og land lysere. Beskjær vekk vannet.

2. Åpne bil­det «Nori­gard». Gjør det svart/hvitt og bruk så brush-tool til å få igjen far­gen slik at byg­nin­gen er rød og alt ennet er svart/hvitt.

3. Åpne bil­det «Per». For­andre farge på øynene og gjør alt annet enn han svart/hvitt.

4. Åpne bil­det «Billboard». Velg File>Place og sett inn «Den store nisse­jak­ten hea­der». Sett den inn over billboardet ved å bruke Edit>Transform>Distort.

For flere opp­ga­ver kan du besøke denne siden, eller søke etter «Pho­tos­hop tuto­ri­als», «Must-know in Pho­tos­hop» eller lig­nende på Google.

Informasjon
Skrevet av Eivind Ellingsen Høimyr, January 14th, 2013
i følgende kategorier: Alle, Media, Photoshop, Video
Lik denne saken på Facebook
Del denne siden på:
Del denne siden på Facebook Twitre denne siden Del denne siden på E-post Skriv ut denne siden
Kommentarer
Legg igjen en kommentar
Logg deg inn ved å klikke på facebook- eller wordpress-knappen under. Dersom du ikke har konto på facebook kan du fylle inn feltene til høyre manuellt for å få lagt inn din kommentar.

*