Arkiv for August, 2012


Om livets korthet


Livet er mer enn langt nok til å utrette stor­verk, om vi bare kan bruke det rik­tig fra begynnelsen.

Skrevet av Åsmund Mjelva, August 29th, 2012

Tapet på sangboka er tingen!


 

 

Vi set­ter bok­bind på sang­boka vår. Vi skal synge mye, og det blir litt let­tere å få med seg rik­tig sang­bok til­bake på rom­met med et unikt bok­bind. Vi bru­ker tapet­prø­ver som bok­bind. Vi har mange fine,søte,tøffe, retro, roman­tiske, mønst­rete, osv. tape­ter å velge mel­lom. Det blir mange fine og for­skjel­lige sang­bø­ker. Klar for allsang!

Skrevet av Gøril Teum, August 28th, 2012

Første skoledag på Elverum folkehøgskole 2012/2013


Ende­lig er vi i gang!

Skrevet av Eivind Ellingsen Høimyr, August 26th, 2012

Elverum folkehøgskole BEST OF!


Det er umu­lig å presse ett år på Elve­rum folke­høg­skole inn på 4 minut­ter, men vi prøvde like­vel… se film her!

Skrevet av Eivind Ellingsen Høimyr, August 21st, 2012

Søknad for neste skoleår


Vi har fått til sam­men 4  ledige plas­ser på føl­gende 4 lin­jer: Friluftsliv/Ekstremsport, Teater/Musikal, Kunst/Håndverk og Nor­we­gian — culture/adventure.  Kon­takt sko­len om du har noen spørs­mål om søknaden/opptaket.

Skrevet av Åsmund Mjelva, August 13th, 2012

Internasjonalt cøliakikurs


13/08/2012 10:00 to 17/08/2012 10:00.
Skrevet av Åsmund Mjelva, August 2nd, 2012

Foreldre-/familiefest


29/09/2012

Vi øns­ker for­eldre fore­satte vel­kom­men til sko­len. Det vil bli et pro­gram som viser litt av hvem vi er og hva vi har gjort så langt. Vi ser­ve­rer også litt å spise. Siden sko­len er full har vi ikke kapa­si­tet til eks­tra over­nat­ting, men hen­vi­ser til Thon Hotell, Elg­stua, Elve­rum Cam­ping og Visit Elverum.

Pro­gram:

14.00 Åpne […]

Skrevet av Åsmund Mjelva, August 1st, 2012

Birkebeinerrittet og fredagsbirken


24/08/2012 to 25/08/2012.

Pri­ser på Kost og losji i for­bin­delse med Fre­dags­birken og Birke­bei­ner­rit­tet 2012

Vi har fullt fra tors­dag til fre­dag, men har fort­satt ledige plas­ser fra Fre­dag til Lør­dag. Pri­sen inklu­de­rer over­nat­ting i opp­redd seng med mid­dag og fro­kost.  Mid­dag ser­ve­res kl 19.30 på kvel­den ved ankomst. Fro­kost ser­ve­res mel­lom kl 05.00 og 08.00.

Enkelt­rom, gam­melt internat: […]

Skrevet av Åsmund Mjelva, August 1st, 2012