Ungdomssymfonikerne er klare til konsert:)


Ung­doms­sym­fo­ni­kerne er til­bake på Elve­rum folke­høg­skule og for­be­re­der seg til 3 spen­nende kon­ser­ter ifm Fest­spil­lene i Elverum.

Pro­gram­met for de 3 kon­ser­tene vil være:

Pro­gram I: Åpnings­kon­sert Fest­spil­lene i Elve­rum ons­dag 1.8 kl 19.00
Diri­gent: Josep Caballè-Domenech
Solist: Hen­ning Krag­ge­rud
* W. A. Mozart: Fio­lin­kon­sert nr 4 i D-dur
* S. Pro­ko­fiev: Sym­foni nr 5 i B-dur

Pro­gram II: Popu­lær­kon­sert Fest­spil­lene i Elve­rum 5.8 kl 19.00
Diri­gent: Josep Caballè-Domenech
Far­mers Mar­ket
* Spen­nende møte mel­lom Ung­doms­sym­fo­ni­kerne og Far­mers Mar­kets farge­rike balkan-speedboogie:)

Pro­gram III: Avslut­nings­kon­sert Fest­spil­lene i Elve­rum lør­dag 11.8. kl 19.00
Diri­gent: Peter Szil­vay
Solist: Ole Edvard Anton­sen
* R. Wag­ner: Den fly­vende hol­len­der
* H. Sunde: Bestil­lings­verk
* P. Tsja­k­ovs­kij: Sym­foni nr 6 i B-moll «Pathètique»

Alle kon­ser­tene er i kon­sert­sa­len i Ter­nin­gen Arena.

Sjekk ellers www.ungdomssymfonikerne.no

Pro­gram­met for hele fest­spil­let fin­ner du på www.fie.no

Informasjon
Skrevet av Åsmund Mjelva, July 31st, 2012
i følgende kategorier: Alle, Informasjon, Kurs, Sommerdrift
Lik denne saken på Facebook
Del denne siden på:
Del denne siden på Facebook Twitre denne siden Del denne siden på E-post Skriv ut denne siden
Kommentarer
Legg igjen en kommentar
Logg deg inn ved å klikke på facebook- eller wordpress-knappen under. Dersom du ikke har konto på facebook kan du fylle inn feltene til høyre manuellt for å få lagt inn din kommentar.

*