Arkiv for July 31st, 2012


Åpning av skoleåret


26/08/2012 16:00 to 17:30.

Vi øns­ker vel­kom­men til opp­start av nytt skoleår. Åpnings­se­re­mo­nien star­ter kl 16.00, og fami­lie og ven­ner er hjer­te­lig vel­komne til denne. Det er fint om nye ele­ver kan komme litt tid­li­gere samme dag for å sjekke inn på rom og ordne nøk­kel. Vi er åpne fra kl 11.00 denne søndagen.

Skrevet av Åsmund Mjelva, July 31st, 2012

Ungdomssymfonikerne er klare til konsert:)


Ung­doms­sym­fo­ni­kerne er til­bake på Elve­rum folke­høg­skule og for­be­re­der seg til 3 spen­nende kon­ser­ter ifm Fest­spil­lene i Elverum.

Pro­gram­met for de 3 kon­ser­tene vil være:
Pro­gram I: Åpnings­kon­sert Fest­spil­lene i Elve­rum ons­dag 1.8 kl 19.00
Diri­gent: Josep Caballè-Domenech
Solist: Hen­ning Krag­ge­rud
* W. A. Mozart: Fio­lin­kon­sert nr 4 i D-dur
* S. Pro­ko­fiev: Sym­foni nr 5 i B-dur
Pro­gram II: Popu­lær­kon­sert Fest­spil­lene i Elve­rum 5.8 […]

Skrevet av Åsmund Mjelva, July 31st, 2012