Fotoklassen manipulerer bilder!


Tors­dag og fre­dag mani­pu­le­rer foto­ele­vene bil­der i Pho­tos­hop! Alle har for­skjel­lige fer­dig­he­ter og erfa­ring i bruk av Pho­tos­hop, så det blir indi­vi­du­ell job­bing på eget ini­tia­tiv, med spe­si­fike opp­ga­ver eller etter vei­led­nin­ger som fin­nes på nett. Som all­tid er Google din venn, et søk på «Pho­tos­hop mani­pu­la­tion» gir omtrent 9 mil­lio­ner treff! Samme søk på bil­der gir grense­løs inspi­ra­sjon til kule ideer. Under er en liste med for­slag til opp­ga­ver og hvor man kan finne vei­led­nin­ger og inspi­ra­sjon som kan­skje flere enn bare foto­ele­vene vil ha bruk for.

1. Plas­ser en «mini­per­son» i hånd­fla­ten på en van­lig per­son
2. For­andre far­gen på et plagg/en gjen­stand
3. Flytt om på en per­sons øyne/nese/munn
4. Prøv ut Pho­tos­hops Liquify-effekt
5. Fjern en per­sons munn
6. Dup­li­ser en per­son i et bilde
7. Sett inn en per­son som opp­rin­ne­lig ikke er med i et bilde
8. Sett inn en glide­lås i ste­det for en per­sons munn
9. Sett inn små men­nes­ker på en pult, i en bok, på en hylle eller lig­nende
10. Sett munn på en frukt
11. Gi en per­son ny kropp
12. Bytt him­mel på et bilde
13. Gi en per­son to hoder

-

Nyt­tige linker

-

Strange and Funny Pho­tos­hop Manipulations

Enkle opp­ga­ver med ned­last­bare bildefiler

30+ Most Wan­ted Photo Mani­pu­la­tion Tuto­ri­als in Pho­tos­hop Part I

40 Use­ful Pho­tos­hop Tuto­ri­als for Photo Manipulation

45 Latest Photo Mani­pu­la­tion Tuto­ri­als for Photoshop

100 Pho­tos­hop Tuto­ri­als For Lear­ning Photo Manipulation

Informasjon
Skrevet av Eivind Ellingsen Høimyr, March 14th, 2012
i følgende kategorier: Alle, Foto
Lik denne saken på Facebook
Del denne siden på:
Del denne siden på Facebook Twitre denne siden Del denne siden på E-post Skriv ut denne siden
Kommentarer
Legg igjen en kommentar
Logg deg inn ved å klikke på facebook- eller wordpress-knappen under. Dersom du ikke har konto på facebook kan du fylle inn feltene til høyre manuellt for å få lagt inn din kommentar.

*