Band drar i land sin mini-tour!


Vi på band har job­bet som noen tul­lin­ger de siste ukene for å fer­dig­stille reper­toa­ret til 3 kon­ser­ter som skal gjø­res på to dager. Vi rei­ser til Ringebu Folke­høg­skole og spil­ler ett sett med egen­lagde låter der til stor begeist­ring fra ele­ver og ansatte der oppe. Etter masse god mat og ei natt på madrass i gym­sa­len der tak­ker vi far­vel til Ringebu, krys­ser fyl­kes­grensa og ankom­mer Arbei­der­be­ve­gel­sens Folke­høg­skole i Rings­aker for å spille en matine-konsert der. Det er litt vans­ke­lig å finne energi etter en natt på flat­seng, og det er et fak­tum at vi musi­kere fun­ge­rer abso­lutt best på kvelds­tid. Men etter en meget inten­siv opp­var­ming og pep-talk, spil­ler vi nok en meget bra gjen­nom­ført konsert!

Så er det å rigge smart da slik at det bare er å farte til Elve­rum, flytte instru­men­tene over i en annen bil der slik at hen­ge­ren kan leve­res, samt få på plass all PA-utstyr og madras­ser som ikke trengs på en pub-spilling. Så er det å hive i seg mid­dag, samt vaske opp etter den siden vi kom­mer hjem litt senere enn nor­mal mid­dag. Og så er det å hive seg på ny opp­rigg og sound­check på Sound­gar­den Pub i Elve­rum. Vi rek­ker såvidt hjem til sko­len for en power­nap, dusj, opp­kled­ning og ikke minst sjokk­printe ut de siste teks­tene som trengs. Der­med spil­ler vi en 3,5 timers kon­sert på rent adre­na­lin, og sjel­den har nok Sound­gar­den rocket har­dere!! En fan­tas­tisk intens mini-tour slut­ter kl 03.00 natt til fre­dag da alt utsty­ret er inn­e­låst igjen…og vi er slitne, men stor­for­nøyde!! Her er noen bil­der tatt av Jostein på Sound­gar­den. Det kom­mer film og flere bil­der fra hele touren under media på hjemme­si­den. Nå ven­ter stu­die­tur til Ita­lia!! :) It’s good to be in the band…

IMG_0002

IMG_0004

IMG_0006

IMG_0012

IMG_0017

IMG_0025

IMG_0026

IMG_0028

IMG_0030

Informasjon
Skrevet av Arild Sveum, April 2nd, 2011
i følgende kategorier: Alle, Band, Linjer
Lik denne saken på Facebook
Del denne siden på:
Del denne siden på Facebook Twitre denne siden Del denne siden på E-post Skriv ut denne siden
Kommentarer
Legg igjen en kommentar
Logg deg inn ved å klikke på facebook- eller wordpress-knappen under. Dersom du ikke har konto på facebook kan du fylle inn feltene til høyre manuellt for å få lagt inn din kommentar.

*