Arkiv for October, 2010


Trysil åpning


Fre­dag mor­gen var vi på plass i Try­sil­fjel­let for å teste snow­boardet for første gang denne ses­son­gen. Spente og sto­ked var vi. Føret var litt hardt, men det var kjekt med snø under bret­tet igjen.

Skrevet av Marius Bergan, October 31st, 2010

Nattdrama i Etosha med løver og nesehorn


«Løver vs nes­horn og elefanter»

Skrevet av Geir Prøven, October 31st, 2010

Friluftsliv på topptur!


Vi besti­ger Sølentop­pen (1755 moh) som ruver over Øster­da­len. En lang inn­marsj gjør at vi må ta turen over to dager, med basecamp ved foten av fjel­let, og opp­stig­ning dag to.

Skrevet av Kristian Finstad, October 29th, 2010

Cheerleading-film!


Tea­ter­klas­sen har vært faste cheer­lea­dere på hjemme­kam­pene til Elve­rums hånd­ball­lag for her­rer i elite­se­rien. Her kan du se inn­sat­sen deres under søn­da­gens kamp mot ØIF Arendal!

Skrevet av Eivind Ellingsen Høimyr, October 28th, 2010

Privat innkvartering og Copperfestival


» Lokal mat og frem­med seng»

Skrevet av Geir Prøven, October 28th, 2010

Film fra Damenes Aften!


25.9.2010 Arran­gerte gut­tene «Dame­nes Aften». Med sang, bar hud, mat og show ble jen­tene tatt med storm!

Skrevet av Eivind Ellingsen Høimyr, October 27th, 2010

Videoblogger!


For en tid til­bake fikk ele­vene i video­pro­duk­sjon valg­fag i opp­gave å lage en fik­tiv video­blogg fra livet på sko­len. Så nå kan du se nøy­ak­tig hvor­dan ele­vene her har det!

Skrevet av Eivind Ellingsen Høimyr, October 27th, 2010

Afrika til Sanfolket


«Bushmen-et folk i utvikling»

Skrevet av Geir Prøven, October 27th, 2010

Afrika til Tsumeb


«Rolige Tsumeb og barnehagejobbing»

Skrevet av Geir Prøven, October 26th, 2010

Fri fart for Foto


Foto/opplevelser like å være på reise­fot. Etter opp­hol­det i Køben­havn dro alle i mindre grup­per langs for­skjel­lige ruter i lufta, på van­net og med buss eller tog fra sted til sted.
Her en smi­lende fly­kap­tein hos Nor­we­gian.
Utdrag fra reise­rap­por­tene her…

Skrevet av Arne Robert Eidstuen, October 26th, 2010