Manus-akkurat nå!


Klokka er pas­sert 12.35 og vi er halv­eis i dagens skrive­økt­Da­gens opp­gave er å å pro­du­sere et dikt som vi leg­ger ut på blogg nå.

Og akku­rat nå kom det første dik­tet på mail fra Kris­tof­fer Refvik:

 

Det Lurer Jeg På

 

Lurer på hva som skjer i ditt hode,
lurer på hva som svir­rer og flyr.
Om tan­kene er som klær i kom­mode,
eller tan­kene er som vann i ei myr.

 

Lurer på hva som skjer i ditt hode,
om tan­kene står i flam­mer og fyr.
Tenk alle tan­ker som flyr på vår klode,
i alle slags men­nes­ker, i alle slags dyr.

 

Lurer på hva som skjer i ditt hode,
lurer på hva som lap­per og syr.
Om du har så mange tan­ker som jeg har,
om du har så mange tan­ker som kryr.

Det lurer jeg på.

…og her sit­ter han og jobber,så hvis du leser dette akku­rat NÅ,så kan du komme på biblio­te­ket på Elve­rum folke­høg­skule og se at han sit­ter der.

Forfatter Refvik fullfører " Det lurer jeg på"

For­fat­ter Ref­vik full­fø­rer » Det lurer jeg på»

 

 Og  kom­mer «Sam­hold» fra Kris­tof­fer Ellefsen:

 

Sam­hold

Når noen er trist og lei,

ta deg bryet med å si hei.

Dette ska­per nye venner,

snart hol­der vi alle hender.

Venn­skap byg­ges som en bro,

snart kan vi møtes på samme kro.

 

Sam­men er vi ster­kere enn brennevin,

Den aller siste dagen tror jeg ikke blir fin.

Tenk posi­tive tan­ker fram til da,

For posi­tive tan­ker er bra å ha.

Vi byg­ger alle sterke bruer i år,

Men de bry­tes ikke når du går.

 

Hold kon­takt med alle du har nær,

Selv om kan­sje en er litt sær.

 

"Diktaren tenkje før det store augeblikket!"

«Dik­ta­ren ten­kje før det store augeblikket!»

 

Jonas Øren sendte dette fra sin skrivestue:
Jeg er
 
De sier man ikke skal prøve å være noen.
Man skal bare være seg selv.
 
Må man ikke da finne ut hvem det er?
 
Kan man finne sin egen identitet?
 
Jeg har opp­da­get at når jeg slut­ter å lete,
fin­ner jeg ofte det  jeg søker
 
Man skal ikke prøve å være noen.
Man skal bare være.
En stille stund i tenkeboksen

En stille stund i tenkeboksen

 Og til­slutt et dikt med flere tolk­nings­mu­lig­he­ter fra Karina :

Elva 

Elva kjem springande

Held meg i jerngrep

Ban­kar meg forderva

Pres­sar meg ned

Lun­gene full av vatn

Våt

Kald

HOPP!

Ah..:)

 

 

"Elva" ble siste bidraget i dag.Her en fornøyd Karina

«Elva» ble siste bidra­get i dag.Her en for­nøyd Karina

 

…og nå er klokka 13.08 og «Mis­sion Completed»

Informasjon
Skrevet av Geir Prøven, September 23rd, 2010
i følgende kategorier: Alle, Manus, Valgfag
Lik denne saken på Facebook
Del denne siden på:
Del denne siden på Facebook Twitre denne siden Del denne siden på E-post Skriv ut denne siden
Kommentarer
Legg igjen en kommentar
Logg deg inn ved å klikke på facebook- eller wordpress-knappen under. Dersom du ikke har konto på facebook kan du fylle inn feltene til høyre manuellt for å få lagt inn din kommentar.

*