Arkiv for September 15th, 2010


Foto trivs i åpne landskap


Vest­fold­kys­ten viser sin vakre og ville side fram til ele­vene på Foto / opp­le­vel­ser i dag. Vi er på den tra­di­sjons­rike rund­tu­ren over Brun­la­nes og ender opp på rulle­steins­tranda Mølen. Havet ser­ve­rer døn­nin­ger på 2–3 meter og sola bry­ter så vidt gjen­nom skyene.…Perfekte for­hold for lære­vil­lige fotoelever.

Skrevet av Arne Robert Eidstuen, September 15th, 2010

Gjenbrukskunst


Kunst/håndverk ele­vene har begynt med et gam­melt hånd­verk, spon­kurv­flet­ting, med hoved­sa­ke­lig gjen­bruks­ma­te­riale bølge­papp. Ele­vene maler møns­ter og lake­rer pap­pen. Når det er tør­ket klip­per de pap­pen i strim­ler og flet­ter det sam­men til en kurv.

Her viser Anders gjen­bruks­ma­te­riale, bølge­papp og kab­ler, som kan bru­kes til flet­ting av kurv.

Skrevet av Nora Louise Thue - Prepsl, September 15th, 2010

Afrika-ensomme eldre og gale maorier


«Fra ensomme eldre til ville maorier»

Skrevet av Geir Prøven, September 15th, 2010

Sola varmer fortsatt…


Foto­ele­vene er opp før sol­opp­gang og ven­ter på at sola skal komme opp over Tjøme.
Det er spen­nende og lære­rikt å jobbe ute på sva­ber­gene selv om det fris­ter å krype inn igjen i den varme sove­po­sen som lig­ger der og ven­ter oppe i hytta.

…snart er det en liten time til på øret og så fro­kost og tur […]

Skrevet av Arne Robert Eidstuen, September 15th, 2010