Arkiv for August 31st, 2010


Vi takker for oss på Krossbu!


Vi har hatt tre fan­tas­tiske dager på Krossbu. Fjel­let og breen har vist seg fra sin beste side, i lik­het med ser­vi­cen vi all­tid får av Kåre Vole og hans stab ved Krossbu Turist­sta­sjon. Vi tak­ker for i år, og sier; På gjensyn!

Lisen Gun­nar­s­son, Kåre Vole og Kris­tina Bàck­strøm ord­ner alt, –enten det er frokost […]

Skrevet av Kristian Finstad, August 31st, 2010