Bokstaven E som bretta papir. Illustrasjon

Informasjon om

Økonomi

Elverum folkehøgskole er «all inclusive». Skolepengene inkluderer linjekostnader, studieturer, mat, rom, internett og alt som ellers er nødvendig  for ett år på folkehøgskole. Vi er godkjent av Statens Lånekasse for utdanning, så du kan få fullt lån og stipend.

Øko­no­misk over­sikt – skole­året 2014/2015

Her ser du over­sikt over pri­ser på Elve­rum folke­høg­skole skole­året 2014/2015. Total­pri­sen avhen­ger av om du vel­ger rom med eget bad eller rom med fel­les dusj og toa­lett. Over­sikt over de to pak­kene ser du neden­for. Len­ger ned på siden fin­ner du også infor­ma­sjon om lån, sti­pend og for­sik­ring.

Dette er inkludert

  • Totalkostnaden dekker alle reiser, materiell, kost/losji – og egentlig alt du trenger som elev på skolen utenom lommepenger.
  • Dersom du ber om enerom eller ønsker nytt dobbeltrom med eget bad, og skolen har kapasitet til dette, vil det koste kr. 560,- pr mnd. (totalt kr. 5 610,-).
  • Alle må betale kr. 500,- i depositum for adgangsbrikke/nøkkel/depositum jfr evt skader på inventar, men dette blir tilbakebetalt ved levering av nøkkel og godkjenning av rom.
  • Du betaler innmeldingsavgift på kr. 2 000,- som bekreftelse på at du tar imot skoleplassen. Dette beløpet refunderes ikke hvis du sier fra deg skoleplassen.

Rom med eget bad

GRUNNPRIS
Kost og losjikr. 70 600,-
Semes­ter­av­giftkr. 3 000,-
Valg­fagkr. 3 200,-
Jotun­hei­men­turkr. 2 000,-
Fal­le­s­ut­gif­terkr. 3 200,-
Total grunn­priskr. 82 000,-
LINJEUTGIFTERTOTALKOSTNAD
Musikkproduksjon – Live/Studiokr. 28 000,-kr. 110 000,-
Teater/Musikalkr. 19 000,-kr. 101 000,-
Kunst/Håndverkkr. 19 000,-kr. 101 000,-
Foto/Opplevelserkr. 27 100,-kr. 109 100,-
Backpacker/Ekstremsportkr. 33 900,-kr. 115 900,-
Snow­boardkr. 29 700,-kr. 111 700,-
Nor­we­gian – Culture/Adventurekr. 24 200,-kr. 106 200,-
Friluftsliv/Ekstremsportkr. 23 600,-kr. 105 600,-
Afrika – Bistand/Kulturkr. 37 500,-kr. 119 500,-

Rom med fel­les dusj og toalett

GRUNNPRIS
Kost og losjikr. 65 000,-
Semes­ter­av­giftkr. 3 000,-
Valg­fagkr. 3 200,-
Jotun­hei­men­turkr. 2 000,-
Fal­le­s­ut­gif­terkr. 3 200,-
Total grunn­priskr. 76 400,-
LINJEUTGIFTERTOTALKOSTNAD
Musikkproduksjon – Live/Studiokr. 28 000,-kr. 104 400,-
Teater/Musikalkr. 19 000,-kr. 95 400,-
Kunst/Håndverkkr. 19 000,-kr. 95 400,-
Foto/Opplevelserkr. 27 100,-kr. 103 500,-
Backpacker/Ekstremsportkr. 33 900,-kr. 110 300,-
Snow­boardkr. 29 700,-kr. 106 100,-
Nor­we­gian – Culture/Adventurekr. 24 200,-kr. 100 600,-
Friluftsliv/Ekstremsportkr. 23 600,-kr. 100 000,-
Afrika – Bistand/Kulturkr. 37 500,-kr. 113 900,-

Lån og stipend

Du kan søke sti­pend og lån hos Sta­tens låne­kasse for utdan­ning. For inn­e­væ­rende skoleår kan en få kr. 94 400,- i lån. Kr. 37 760,- av dette gjø­res om til sti­pend ved full­ført skoleår. Følg med på Låne­kas­sens hjemme­si­der for opp­da­terte sat­ser for kom­mende skoleår.

Der­som du ikke full­fø­rer skole­året vil hele eller deler av sti­pen­det bli gjort om til lån. Sti­pen­det blir utbe­talt måned­lig i ti rater.

Sti­pend og lån skal bru­kes til beta­ling av skole­året. Der­som du slut­ter på sko­len i løpet av skole­året, må du betale for seks uker etter datoen du sa fra deg skole­plas­sen. Dette er en fel­les­ord­ning for alle folkehøgskoler.

Kontakt oss

Send oss en epost. Vi vil svare deg så snart vi har mulighet.

Ikke lesbart? Endre tekst. captcha txt

Tast inn ditt søk og trykk Enter for å søke